Kontaktné miesta

Pre styk s členmi ZO JDS máme zriadené 3 kontaktné miesta:

  1. Denné centrum A.Kmeťa 38 Žilina - Stránkový deň utorok od 14,00 h. do 15,00 h
  2. Základná škola Karpatská 1 Žilina -  Stránkový deň streda od 14,30 h. do 15,30 h.
  3. Základná škola Jarná č.20 Žilina - Stránkový deň štvrtok od 14,00 h. do 16,00 h.