Seniori svoj talent stále zdokonaľujú

                 

 

Literárne popoludnie  seniorov   OO JDS – 20.5.2014

-------------------------------------------------------------------

 

Slovo je prejavom myšlienky,

ale jeho vyslovenie predpokladá

aj vyjadrenie pocitu, emócie, vzťahu.

Boli a sú jednotlivci, ktorí ho svojou tvorbou a narábaním so slovom

povýšili na umenie.

 

      V utorok 20.mája v Dennom centre seniorov na ul. Kmeťovej stretli sa seniori  - milovníci

umeleckého slova   na  Literárnom popoludní  organizovanom Okresnou organizáciou

Jednoty dôchodcov Slovenska zo šiestich Základných organizácií .

         Umelecký prednes poézie, prózy , ale aj vlastná tvorba v podaní autorov  zneli

priestormi  DC a naplnili prítomných  skvelým umeleckým zážitkom.

Zneli básničky od Ľudmily Podjavorinskej, cez  poéziu Jána Bottu, nášho velikána

P.O.Hviezdoslava ,  Jána Kostru , alebo Žilinčana  J.V.Agina  a ostatných.

       Skupinka Višňovanka z rovnomennej obce prispela a oživila podujatie s pásmom  spevu

a recitáciou poézie.  Aj malá Julianka Moresová pozdravila prítomních krásnymi pesničkami .

Všetkým zúčastneným  pochutilo aj malé pohostenie .

Akcia nadväzuje na celoslovensku prehliadku seniorov JDS  v umeleckom prednese, ktorá sa

bude konať 31.mája v Martine pod názvom  Kalinčiakovo  Zátišie.

Celú akciu zhodnotila dlhoročná slovenčinárka Mgr . Juliana Burschiková, ktorá sa vyslovila,

že prednes niektorých účastníkov bol na profesionálnej úrovni .

O rok sa musíme stretnúť opäť povedali si všetci prítomní a lúčili sa slovami dovidenia .

 

Ing.Eva Beráková   predseda OO JDS

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. ročník okresného kola JDS Žilina v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby

V priestoroch Denného centra na Vlčincoch v Žiline zišli sa 11. apríla 2013 členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku na svojom prvom ročníku Okresného kola v prednese poézie, prózy i vlasntej tvorby. Odborná porota zložená z vyučujúcich SJ vybrala najlepších  : p.Žofiu Moresovú, p.Ottu Schindlera, p. Štefana Zvaríka. Títo nás budú reprezentovať na Krajskom kole v Martine 18.mája 2013.
Nielen oni, ale aj ďalší účastníci presvedčili, že záujem o umelecký prednes ešte nezanikol ako aj vlastná tvorba Ing. Milana Žalmana, alebo prednes Krvavých sonetov v podaní Emílie Boháčikovej.

 

                                                            Ing. Eva Beráková

                                                        predsedníčka OO JDS Žilina

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Človek je povinný svoj talent rozvíjať, seniori ho rozvíjajú a zdokonaľujú. Venujú sa rôznym záľubám, ktoré sú umelecky zamerané, ako je fotografovanie, tanec, maľovanie, vyšívanie, paličkovanie, drôtikovanie, háčkovanie, hudba, vlastná literárna tvorba, atď. Denné centrá pre seniorov organizujú výstavy  prác ich klientov.

Naši seniori  dokážu svoj talent predviesť aj na rôznych súťažiach, ktoré organizuje KO  JDS Žilina napr. v prednese poézie a prózy “Kalinčiakovo Záturčie“.  Tento rok nás so cťou reprezentovali členky ZO JDS Žilina Emília Boháčiková, Mgr. Eva Gundová, Žofia Moresová a Mária Zagatová.    

A vďaka JDS, nám seniorom známa recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“, sa rozširuje aj o seniorske kategórie. JDS tiež organizuje prehliadku speváckych súborov, sólistov a môžu sa predviesť i spevácke duetá. Krajská prehliadka speváckych súborov Žilinského kraja sa koná 23.6.2012, ktorej  organizátorom je  OO JDS Martin. Spevácky súbor Lúčanka ZO JDS Lietavská Lúčka bude zastupovať okresnú organizáciu JDS Žilina.

Aj v Letnej škole pre seniorov, ktorú organizuje Žilinská univerzita - U3V  od 11. do 21. júna 2012 si môžete vyskúšať svoj talent pre umenie v Tvorivých dielňach, alebo  si  vyskúšať vytvoriť svoju vlastnú fotoknihu.

 

                                                                   Alžbeta Vítová

                                                           predsedníčka ZO JDS Žilina