Športové hry

X. ročník Okresných športových hier členov JDS Žilina

Deň konania: 14. Júna 2018

Miesto konania: Základná škola – Martinská, Žilina-Vlčince

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY

 

Beh na 50 m – veková kategória A  60 -  65 rokov

 1. Ďuratná Oľga                        ZO JDS Višňové
 2. Fencíková Marta                   ZO JDS Stráňavy
 3. Poláčková Darina                  ZO JDS Rajecké Teplice

Beh na 50 m – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Martoníková Anastázia        ZO JDS Varín
 2. Kuricová Jozefína                  ZO JDS Višňové
 3. Pavlíčková Magdaléna         ZO JDS Varín

Beh na 50 m – veková kategória  C   71 rokov a viac

 1. Krejčíková Emilie                  ZO JDS Divina
 2. Stehlíková Irena                    ZO JDS Žilina
 3. Rarková Mária                      ZO JDS Žilina

Beh na 100 m – veková kategória  A  60 – 65 rokov

 1. Fencíková Marta                   ZO JDS Stráňavy
 2. Ďurníková Anna                    ZO JDS Žilina

Beh na 100 m – veková kategória  B  66 – 65 rokov

 1. Kuricová Jozefína                  ZO JDS Višňové

Beh na 100 m – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Krejčíková Emílie                  ZO JDS Divina

Hod granátom do diaľky – veková kategória  A 60 – 65 rokov

 1. Valachová Anna                    ZO JDS Zástranie
 2. Ďuratná Oľga                        ZO JDS Višňové
 3. Čvartinská Júlia                     ZO JDS Višňové

Hod granátom do diaľky – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Huzlíková Mária                   ZO JDS Višňové
 2. Martoníková Anastázia        ZO JDS Varín
 3. Dávidiková Anna                  ZO JDS Varín

Hod granátom do diaľky – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Krejčíková Emilie                  ZO JDS Divina
 2. Rovňanová Gabriela             ZO JDS Varín
 3. Janíčková Viera                     ZO JDS Divina

Hod granátom na cieľ – veková kategória  A 60 – 65 rokov

 1. Michalcová Margita             ZO JDS Divina
 2. Gáborová Kamila                  ZO JDS Strečno
 3. Fencíková Marta                   ZO JDS Stráňavy

Hod granátom na cieľ – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Vajdová Mária                        ZO JDS Nededza
 2. Vašková Agnesa                    ZO JDS Rosina
 3. Blažeková Viera                     ZO JDS Dlhé Pole

Hod granátom na cieľ – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Potomská Eva                       ZO JDS Horný Hričov
 2. Belanová Viera                      ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Filipová Mária                        ZO JDS Horný Hričov

Vrh guľou – veková kategória  A 60 – 65 rokov

 1. Ďuratná Oľga                          ZO JDS Višňové
 2. Čvartinská Júlia                     ZO JDS Višňové
 3. Michalcová Margita               ZO JDS Divina

Vrh guľou – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Huzlíková Mária                    ZO JDS Višňové
 2. Dávidiková Anna                  ZO JDS Varín
 3. Majtaníková Anastázia         ZO JDS Višňové

Vrh guľou – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Rovňanová Gabriela             ZO JDS Varín
 2. Fuljerová Anna                      ZO JDS Dlhé Pole
 3. Linetová Kristína                   ZO JDS Vranie

Stolný tenis – veková kategória  A  60 – 65 rokov

 1. Michalcová Margita               ZO JDS Divina
 2. Randová Zdenka                   ZO JDS Brodno
 3. Starostová Anna                   ZO JDS Strečno

Stolný tenis – veková kategória  B  65 – 70 rokov

 1. Kenderová Jozefa                             ZO JDS Rajecké Teplice

Stolný tenis – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Bellanová Viera                                ZO JDS Lietavská Lúčka

Streľba zo vzduchovky – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Kuricová Jozefína                              ZO JDS Višňové
 2. Martoníková Anastázia                    ZO JDS Varín
 3. Kenderová Jozefa                             ZO JDS Rajecké Teplice

 

 

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  -  MUŽI

 

Beh na 60 m – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Zajac Dušan                           ZO JDS Strečno
 2. Cetera Rudolf                        ZO JDS Stráňavy
 3. Janura Ferdinand                  ZO JDS Porúbka

Beh na 60 m – veková kategória  C   71 rokov a viac

 1. Fencík Michal                        ZO JDS Stráňavy
 2. Martinek Pavol                      ZO JDS Zástranie
 3. Kotian Emil                            ZO JDS Lietavská Lúčka

Beh na 200 m – veková kategória  A  60 – 65 rokov

 1. Puček Vendelin                     ZO JDS Stráňavy

 

Beh na 200 m – veková kategória  B  66 – 65 rokov

 1. Zajac Dušan                           ZO JDS Strečno

Beh na 200 m – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Fencík Michal                        ZO JDS Stráňavy
 2. Martinek Pavol                     ZO JDS Zástranie

Hod granátom do diaľky – veková kategória  A 60 – 65 rokov

 1. Zajac František                      ZO JDS Stráňavy
 2. Grečnár Ivan                          ZO JDS Rosina
 3. Frniak Marian                         ZO JDS Nededza

Hod granátom do diaľky – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Melzer Vladimír                    ZO JDS Žilina
 2. Kuchár Ľubomír                   ZO JDS Brodno
 3. Rondík Milan                        ZO JDS Horný Hričov

Hod granátom do diaľky – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Valuch Róbert                       ZO JDS Žilina
 2. Kotian Emil                            ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Babčanik Imrich                    ZO JDS Lietavská Lúčka

Hod granátom na cieľ – veková kategória  A 60 – 65 rokov

 1. Krajíček František                 ZO JDS Nededza
 2. Zajac František                      ZO JDS Stráňavy
 3. Grečnár Ivan                          ZO JDS Rosina

Hod granátom na cieľ – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Marhevka Štefan                  ZO JDS Dolná Tížina
 2. Vydra Juraj                            ZO JDS Horný Hričov
 3. Cetera Rudolf                        ZO JDS Stráňavy

Hod granátom na cieľ – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Moravčík Kamil                     ZO JDS Porúbka
 2. Babčaník Imrich                    ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Fencík Michal                        ZO JDS Stráňavy

Vrh guľou – veková kategória  A 60 – 65 rokov

 1. Staňo Ján                               ZO JDS Mojš
 2. Broz Miroslav                        ZO JDS Rosina
 3. Frniak Marian                        ZO JDS Nededza

 

Vrh guľou – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Melzer Vladimír                    ZO JDS Žilina
 2. Ďugel Vendelin                     ZO JDS Nededza
 3. Vydra Juraj                            ZO JDS Horný Hričov

Vrh guľou – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Valuch Robert                       ZO JDS Žilina
 2. Babčanik Imrich                    ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Peťko Vladimír                      ZO JDS Nededza

Stolný tenis – veková kategória  A  60 – 65 rokov

 1. Frniak Marian                         ZO JDS Nededza
 2. Krajíček František                 ZO JDS Nededza

Stolný tenis – veková kategória  B  66 – 70 rokov

 1. Pagáč  Miroslav                    ZO JDS Višňové
 2. Melzer Vladimír                     ZO JDS Žilina
 3. Kurtík Bohuslav                    ZO JDS Žilina

Stolný tenis – veková kategória  C  71 rokov a viac

 1. Loncko Jozef                          ZO JDS Višňové
 2. Ošťádal Svätopluk                 ZO JDS Žilina
 3. Vojar Ján                                 ZO JDS Žilina

Streľba zo vzduchovky – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Beňo Joachim                        ZO JDS Višňové
 2. Chovan Jozef                         ZO JDS Rosina
 3. Zajac František                      ZO JDS Stráňavy

Šach – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Peťko Vladimír                      ZO JDS Nededza
 2. Moravec Martin                     ZO JDS Brodno
 3. Bugaň Štefan                        ZO JDS Brodno

 

 

V celkovom  hodnotení jednotlivých súťažných družstiev najviac bodov získalo a tak najúspešnejším družstvom  na X. ročníku ŠH OO JDS sa stáva súťažné družstvo ZO JDS Višňové.

 

 

Peťko  Vladimír                                                                    Ing. Kováč Vladimír

Hlavný rozhodca ŠH                                             Predseda OO JDS Žilina a riaditeľ pretekov  

 

 

           

 

 

 

IX. ročník športových hier členov OO JDS Žilina

Deň konania: 15. Júna 2017

Miesto konania: Základná škola Martinská Žilina - Vlčince

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – Ž E N Y

Beh na 50 m – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Ďuratná Oľga                                    ZO JDS Višňové
 2. Barošincová Mária                            ZO JDS Stráňavy
 3. Zichová Anežka                                 ZO JDS Dolná Tižina

 

Beh na 50 m – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Krejčíková Emilie                               ZO JDS Divina
 2. Kenderová Jozefa                              ZO JDS Rajecké Teplice
 3. Jedličáková Božena                           ZO JDS Lietavská Lúčka

 

Beh na 100 m – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Jedličáková Božena                           ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Kuricová Jozefína                               ZO JDS Višňové

 

Hod váľkom do diaľky – veková kategória 60 – 65 rokov

 

 1. Ďuratná Oľga                                     ZO JDS Višňové
 2. Cigániková Janka                              ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Polačková Darina                              ZO JDS Rajecké Teplice

 

Hod váľkom do diaľky – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Huzlíková Mária                                 ZO JDS Višňové
 2. Martoníková Anastázia                      ZO JDS Varín
 3. Dávidíková Anna                                ZO JDS Varín

 

Hod váľkom do diaľky – veková kategória nad 71  rokov

 

 1. Zaťková Oľga                                    ZO JDS Žilina

 

Hod granátom na cieľ – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Zafková Stanislava                             ZO JDS Rajecké Teplice
 2. Repáňová Anna                                 ZO JDS Gbeľany
 3. Macháčová Marta                              ZO JDS Žilina

 

Hod granátom na cieľ – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Dávidíková Anna                               ZO JDS Varín
 2. Gjablová Anna                                  ZO JDS Rosina
 3. Martoníková Anastázia                     ZO JDS Varín

Hod granátom na cieľ – veková kategória nad 71 rokov

 1. Zaťková Oľga                                    ZO JDS Žilina
 2. Filipová Mária                                   ZO JDS Horný Hričov
 3. Potomská Eva                                    ZO JDS Horný Hričov

Vrh guľou – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Ďuratná Oľga                                     ZO JDS Višňové
 2. Vallová Anna                                     ZO JDS Brodno
 3. Danišková Elena                                ZO JDS Stráňavy

Vrh guľou – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Huzlíková Mária                               ZO JDS Višňové
 2. Dávidíková Anna                              ZO JDS Varín
 3. Martoníková Anastázia                     ZO JDS Varín

Streľba zo vzduchovky – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Ralková Anastázia                              ZO JDS Rajec
 2. Martoníková Anastázia                       ZO JDS Varín
 3. Kuricová Jozefa                                  ZO JDS Višňové

Stolný tenis – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Michalcová Margita                            ZO JDS Divina
 2. Randová Zdenka                                ZO JDS Brodno

 

Stolný tenis – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Kenderová Jozefa                             ZO JDS Rajecké Teplice
 2. Mišiaková Mária                                ZO JDS Rajecké Teplice

 

Stolný tenis – veková kategória nad 71 rokov

 

 1. Bellanová Viera                                ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Ferková Vlasta                                  ZO JDS Žilina

Petanque – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Stanková Veronika                             ZO JDS Rajec
 2. Pekarová Jozefa                                ZO JDS Rajec
 3. Vašková Agnesa                                 ZO JDS Rosina


  VÝSLEDKOVÁ LISTINA – M U Ž I

Beh na 60 m – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Beliančin Dušan                                ZO JDS Brodno
 2. Fencík Michal                                    ZO JDS Stráňavy
 3. Kuchár  Ľubomír                               ZO JDS Brodno

 

Beh na 60 m – veková kategória nad 71 rokov

 

 1. Peťko Vladimír                                  ZO JDS Nededza
 2. Šeliga Anton                                      ZO JDS Nededza

 

Beh na 200 m – veková kategória nad 71 rokov

 

 1. Peťko Vladimír                                  ZO JDS Nededza
 2. Ďugel Ján                                          ZO JDS Gbeľany

Hod granátom do diaľky – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Zajac František                                   ZO JDS Stráňavy
 2. Staňo Ján                                           ZO JDS Mojš
 3. Miklo Milan                                         ZO JDS Višňové

Hod granátom do diaľky – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Ďugel Vendelín                                 ZO JDS Nededza
 2. Kuchár Ľubomír                                ZO JDS Brodno
 3. Rondík Milan                                     ZO JDS Horný Hričov

Hod granátom do diaľky – veková kategória nad 71 rokov

 1. Kotian Emil                                        ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Babčaník Imrich                                 ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Ďugel Ján                                           ZO JDS Gbeľany

Hod granátom na cieľ – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Barošinec  Emil                                   ZO JDS Stráňavy
 2. Staňo Ján                                           ZO JDS Mojš

Hod granátom na cieľ – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Rondík Milan                                     ZO JDS Horný Hričov
 2. Marhevka Štefan                               ZO JDS Dolná Tižina
 3. Fencík Michal                                    ZO JDS Stráňavy

Hod granátom na cieľ – veková kategória nad 71 rokov

 1. Babčaník Imrich                                ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Bielčík Anton                                     ZO JDS Žilina
 3. Kotian Emil                                        ZO JDS Lietavská Lúčka

Vrh guľou – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Barošinec Emil                                  ZO JDS Stráňavy

Vrh guľou – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Ďugel Vendelín                                   ZO JDS Nededza
 2. Junek Miloš                                        ZO JDS Žilina
 3. Androvič Robert                                 ZO JDS Varín

Vrh guľou – veková kategória nad 71 rokov

 1. Šeliga Anton                                      ZO JDS Nededza
 2. Babčaník Imrich                                 ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Bielčik Anton                                      ZO JDS Žilina 

Streľba zo vzduchovky – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Chovan Jozef                                     ZO JDS Rosina
 2. Starinský Milan                                  ZO JDS Vranie a
 1. Kurtík Buhuslav                                  ZO JDS Žilina

Šach – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Peťko Vladimír                                   ZO JDS Nededza
 2. Mravec Martin                                    ZO JDS Brodno
 3. Mravec Vladimír                                ZO JDS Nededza

Stolný tenis – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Loncko Jozef                                      ZO JDS Višňové
 2. Kurtík Bohuslav                                  ZO JDS Žilina

Stolný tenis – veková kategória nad 71 rokov

 1. Wister Pavol                                      ZO JDS Žilina
 2. Ošťádal Svätopluk                             ZO JDS Žilina
 3. Ferko Štefan                                      ZO JDS Žilina

Petangue – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Stanko Ján                                           ZO JDS Rajec
 2. Mikolka Karol                                       ZO JDS Rajec
 3. Marhevka Štefan                                  ZO JDS Dolná Tižina a
 1.  Lodnian Vladimír                                 ZO JDS Dolná Tižina

 

Vladimír P e ť k o                                          Ing. Eva  B e r á k o v á

Hlavný rozhodca ŠH                                      Predsedníčka OO JDS Žilina