Športové hry

 

IX. ročník športových hier členov OO JDS Žilina

Deň konania: 15. Júna 2017

Miesto konania: Základná škola Martinská Žilina - Vlčince

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – Ž E N Y

Beh na 50 m – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Ďuratná Oľga                                    ZO JDS Višňové
 2. Barošincová Mária                            ZO JDS Stráňavy
 3. Zichová Anežka                                 ZO JDS Dolná Tižina

 

Beh na 50 m – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Krejčíková Emilie                               ZO JDS Divina
 2. Kenderová Jozefa                              ZO JDS Rajecké Teplice
 3. Jedličáková Božena                           ZO JDS Lietavská Lúčka

 

Beh na 100 m – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Jedličáková Božena                           ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Kuricová Jozefína                               ZO JDS Višňové

 

Hod váľkom do diaľky – veková kategória 60 – 65 rokov

 

 1. Ďuratná Oľga                                     ZO JDS Višňové
 2. Cigániková Janka                              ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Polačková Darina                              ZO JDS Rajecké Teplice

 

Hod váľkom do diaľky – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Huzlíková Mária                                 ZO JDS Višňové
 2. Martoníková Anastázia                      ZO JDS Varín
 3. Dávidíková Anna                                ZO JDS Varín

 

Hod váľkom do diaľky – veková kategória nad 71  rokov

 

 1. Zaťková Oľga                                    ZO JDS Žilina

 

Hod granátom na cieľ – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Zafková Stanislava                             ZO JDS Rajecké Teplice
 2. Repáňová Anna                                 ZO JDS Gbeľany
 3. Macháčová Marta                              ZO JDS Žilina

 

Hod granátom na cieľ – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Dávidíková Anna                               ZO JDS Varín
 2. Gjablová Anna                                  ZO JDS Rosina
 3. Martoníková Anastázia                     ZO JDS Varín

Hod granátom na cieľ – veková kategória nad 71 rokov

 1. Zaťková Oľga                                    ZO JDS Žilina
 2. Filipová Mária                                   ZO JDS Horný Hričov
 3. Potomská Eva                                    ZO JDS Horný Hričov

Vrh guľou – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Ďuratná Oľga                                     ZO JDS Višňové
 2. Vallová Anna                                     ZO JDS Brodno
 3. Danišková Elena                                ZO JDS Stráňavy

Vrh guľou – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Huzlíková Mária                               ZO JDS Višňové
 2. Dávidíková Anna                              ZO JDS Varín
 3. Martoníková Anastázia                     ZO JDS Varín

Streľba zo vzduchovky – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Ralková Anastázia                              ZO JDS Rajec
 2. Martoníková Anastázia                       ZO JDS Varín
 3. Kuricová Jozefa                                  ZO JDS Višňové

Stolný tenis – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Michalcová Margita                            ZO JDS Divina
 2. Randová Zdenka                                ZO JDS Brodno

 

Stolný tenis – veková kategória 66 – 70 rokov

 

 1. Kenderová Jozefa                             ZO JDS Rajecké Teplice
 2. Mišiaková Mária                                ZO JDS Rajecké Teplice

 

Stolný tenis – veková kategória nad 71 rokov

 

 1. Bellanová Viera                                ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Ferková Vlasta                                  ZO JDS Žilina

Petanque – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Stanková Veronika                             ZO JDS Rajec
 2. Pekarová Jozefa                                ZO JDS Rajec
 3. Vašková Agnesa                                 ZO JDS Rosina


  VÝSLEDKOVÁ LISTINA – M U Ž I

Beh na 60 m – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Beliančin Dušan                                ZO JDS Brodno
 2. Fencík Michal                                    ZO JDS Stráňavy
 3. Kuchár  Ľubomír                               ZO JDS Brodno

 

Beh na 60 m – veková kategória nad 71 rokov

 

 1. Peťko Vladimír                                  ZO JDS Nededza
 2. Šeliga Anton                                      ZO JDS Nededza

 

Beh na 200 m – veková kategória nad 71 rokov

 

 1. Peťko Vladimír                                  ZO JDS Nededza
 2. Ďugel Ján                                          ZO JDS Gbeľany

Hod granátom do diaľky – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Zajac František                                   ZO JDS Stráňavy
 2. Staňo Ján                                           ZO JDS Mojš
 3. Miklo Milan                                         ZO JDS Višňové

Hod granátom do diaľky – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Ďugel Vendelín                                 ZO JDS Nededza
 2. Kuchár Ľubomír                                ZO JDS Brodno
 3. Rondík Milan                                     ZO JDS Horný Hričov

Hod granátom do diaľky – veková kategória nad 71 rokov

 1. Kotian Emil                                        ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Babčaník Imrich                                 ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Ďugel Ján                                           ZO JDS Gbeľany

Hod granátom na cieľ – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Barošinec  Emil                                   ZO JDS Stráňavy
 2. Staňo Ján                                           ZO JDS Mojš

Hod granátom na cieľ – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Rondík Milan                                     ZO JDS Horný Hričov
 2. Marhevka Štefan                               ZO JDS Dolná Tižina
 3. Fencík Michal                                    ZO JDS Stráňavy

Hod granátom na cieľ – veková kategória nad 71 rokov

 1. Babčaník Imrich                                ZO JDS Lietavská Lúčka
 2. Bielčík Anton                                     ZO JDS Žilina
 3. Kotian Emil                                        ZO JDS Lietavská Lúčka

Vrh guľou – veková kategória 60 – 65 rokov

 1. Barošinec Emil                                  ZO JDS Stráňavy

Vrh guľou – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Ďugel Vendelín                                   ZO JDS Nededza
 2. Junek Miloš                                        ZO JDS Žilina
 3. Androvič Robert                                 ZO JDS Varín

Vrh guľou – veková kategória nad 71 rokov

 1. Šeliga Anton                                      ZO JDS Nededza
 2. Babčaník Imrich                                 ZO JDS Lietavská Lúčka
 3. Bielčik Anton                                      ZO JDS Žilina 

Streľba zo vzduchovky – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Chovan Jozef                                     ZO JDS Rosina
 2. Starinský Milan                                  ZO JDS Vranie a
 1. Kurtík Buhuslav                                  ZO JDS Žilina

Šach – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Peťko Vladimír                                   ZO JDS Nededza
 2. Mravec Martin                                    ZO JDS Brodno
 3. Mravec Vladimír                                ZO JDS Nededza

Stolný tenis – veková kategória 66 – 70 rokov

 1. Loncko Jozef                                      ZO JDS Višňové
 2. Kurtík Bohuslav                                  ZO JDS Žilina

Stolný tenis – veková kategória nad 71 rokov

 1. Wister Pavol                                      ZO JDS Žilina
 2. Ošťádal Svätopluk                             ZO JDS Žilina
 3. Ferko Štefan                                      ZO JDS Žilina

Petangue – bez rozdelenia do vekových kategórií

 1. Stanko Ján                                           ZO JDS Rajec
 2. Mikolka Karol                                       ZO JDS Rajec
 3. Marhevka Štefan                                  ZO JDS Dolná Tižina a
 1.  Lodnian Vladimír                                 ZO JDS Dolná Tižina

 

Vladimír P e ť k o                                          Ing. Eva  B e r á k o v á

Hlavný rozhodca ŠH                                      Predsedníčka OO JDS Žilina