Dôležitý oznam - kontaktné centrá

V júli sú kancelárie ZO JDS Žilina zatvorené. V auguste - len počas prázdnin, bude každú stredu k dispozícii kontaktné miesto v Dennom centre na Vlčincoch, Námestie J.Borodáča 1 v Žiline na I . poschodí v čase od 14:00 – 16:00 hod. (Autobusová-trolejbusová zastávka „Sv. Cyrila a Metóda“.) Od 21.8. bude opäť otvorená kancelária  v DC na Kmeťovej ul. ŽA a od 23.8. kancelária v ZŠ Jarná. Od septembra bude fungovať aj kontaktné miesto v ZŠ Karpatská Žilina. 

Všetkým seniorom želáme pekné leto prežité s príjemnými ľuďmi.

 

                                                                                                              Alžbeta Vítová

                                                                                                  Predsedníčka ZO JDS Žilina