Dotazníkový prieskum

ZO JDS Žilina v spolupráci s TM travel pre Vás v novom roku 2020 pripravuje viaceré cestovateľské aktivity. V tejto súvislosti by sme sa Vás, milí naši členovia, radi spýtali na názor ohľadom realizácie poznávacích výletov. Prosím napíšte nám prostredníctvom dotazníka, kde by ste chceli realizovať poznávací výlet.

Chcem sa zúčastniť dotazníkového prieskumu a vyjadriť svoj názor.

Ďakujeme za spoluprácu.

ZO JDS Žilina