Informácia pre účastníkov jesenného rekreačného pobytu v Tatranskej Lomnici hotel Morava v období od 15.10.2017 do 20.10.2017

Informácia pre účastníkov jesenného rekreačného pobytu  v Tatranskej Lomnici  hotel Morava v období od 15.10.2017 do 20.10.2017

 

Pripomíname účastníkom, ktorí sa zúčastnia jesenného rekreačného pobytu  v Tatranskej Lomnici  v hoteli Morava, v období od 15.10.2017 do 20.10.2017, že poplatok do  plnej výšky treba uhradiť najneskôr do 31. augusta 2017, t.j. treba zaplatiť aj druhú polovicu platby.  V auguste - len počas prázdnin, bude každú stredu k dispozícii kontaktné miesto v DC na Vlčincoch, Námestie J.Borodáča 1 v Žiline na I . poschodí v čase od 14:00 – 16:00. Od 22.8. bude otvorená kancelária  v DC na Kmeťovej ul. ŽA a od 24.8. kancelária v ZŠ Jarná, Hliny VII. Od septembra bude fungovať aj kontaktné miesto v ZŠ Karpatská Žilina.

 

                                                                                              Alžbeta Vítová

                                                                                    predsedníčka ZO JDS Žilina