Informácie k pobytu v Tatranskej Lomnici

Pripomíname našim členom, ktorí sa prihlásili na Jarný rekreačný pobyt VESELÁ NÁLADA v Tatranskej Lomnici, hotel Morava v termíne: 3.5.2020 – 8.5.2020, aby prišli uhradiť doplatok do plnej výšky pobytu a to najneskôr do 24.3.2020.

K dispozícii sme Vám v troch  kanceláriach a to v utorok od 14:00 h. do 15:30 h. v Dennom centre na Kmeťovej ul. Žilina, v stredu v Základnej škole, ulica Karpatská Žilina a to v čase od 14:30h. do 15:30h.  a vo štvrtok od 14:00 h. do 16:00 h. v Základnej škole Jarná ulica Žilina.  Nezabudnite si zaplatiť  aj členský poplatok na tento rok. 

                                                                                                                     Alžbeta Vítová                                                                                                             predsedníčka ZO JDS Žilina