Kúpele Čiž v termíne 16.3. - 22.3.2020

Ponuka: Kúpele Číž 16.3.2020 – 22.3.2020

V rámci navýšenia počtu kúpeľných poukazov so ŠD za r.2019 ponúkame našim členom JDS 2 ks voľných poukazov:

Kúpele ČÍŽ -  v termíne 16.3.2020 – 22.3.2020

Cena 131,-€       so 6 procedúrami za pobyt, alebo

Cena 149,80 €   s 12 procedúrami za pobyt

V cene je zahrnuté: ubytovanie, celodenná strava, vstupná lekárska prehliadka, liečebné procedúry.  Liečebný dom Rimava.

Podmienka je , že Vám v roku 2019 nebol poskytnutý poukaz so štátnou dotáciou.

Telefonický kontakt: Ing. Kováč -predseda OO JDS 0915/268620