Novoročné blahoželanie

Želáme Vám, aby rok 2018 bol pre vás niečim výnimočným.
Nech je každý deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím.
Nech máte každý deň aspoň jeden dôvod pre radosť a urobíte si tak Váš život krajším.

 

                                                                                                 S pozdravom a s úctou

                                                                                                       Alžbeta Vítová

                                                                                              Predsedníčka ZO JDS Žilina