Ozdravno-poznávací pobyt v Piešťanoch - pripomienka

Pripomíname našim členom, ktorí sa prihlásili na 6 dňový Ozdravno-poznávací pobyt v  Piešťanoch – v hoteli      Harmónia*** v dňoch 25.3.2019 – 30.3.2019, že sa blíži        termín, kedy treba zaplatiť  zálohu vo výške 50,-€ a to   najneskôr do 25. januára 2019. Celková cena pobytu je 136,-    €. Doplatok ceny sa bude platiť  na recepcii hotela v deň     príchodu. Ak záloha nebude uhradená v termíne, pobyt bude   ponúknutý náhradníkom. Členský poplatok na rok 2019        musíte mať zaplatený. Aj v tomto roku sú k dispozícií 3      kancelárie a to: v utorok v Dennom centre, ulica A. Kmeťa č.38 Žilina v čase od 14:00 h. do 15:00 h., v stredu v ZŠ     Karpatská 1 Žilina  od 14:30 h. do 15:30 h. a vo štvrtok   v čase od 14:00 h. do 16:00 h v ZŠ Jarná 20 Žilina.

    V roku 2019 Vám všetkým želám veľa zdravia, šťastia a teším sa na Vás na ďalších našich spoločných akciách.

 

                                                                 Alžbeta Vítová

                                                       Predsedníčka ZO JDS Žilina