Oznam o kontaktných miestach

Oznam pre členov ZO JDS

Aby sme našim členom  uľahčili kontakt a komunikáciu s nami,  od septembra 2016 máme k dispozícii 3 kontaktné miesta pre ZO JDS Žilina:

Utorok -  v Dennom centre, ulica A. Kmeťa č.38 Žilina v čase od 14:00 h. do 15:00 h. , Streda - v Základnej škole Karpatská 1 Žilina v čase od 14:30 h. do 15,30 h.                      Štvrtok  -  v čase od 14:00 h. do 16:00 h v ZŠ Jarná 20 Žilina.

                                                                                                                                            

                                                                                                        Alžbeta Vítová

                                                                                                 Predsedníčka ZO JDS Žilina