Oznam pre členov ZO JDS Žilina

Členovia, ktorí sa prihlásili na ozdravno – poznávací pobyt v Piešťanoch v dňoch 25.9. – 30.9.2017 si môžu prísť vyzdvihnúť informačné pokyny, týkajúce sa tohto pobytu. Pokyny obdržíte v našich kanceláriach. K dispozícii sú Vám naše kancelárie ZO JDS Žilina v Dennom centre A. Kmeťa 38 Žilina vždy v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h.

 

                                                                                               Alžbeta Vítová

                                                                                     Predsedníčka ZO JDS Žilina