Oznam pre účastníkov rekreačného pobytu v Tatranskej Lomnici

11.03.2017 17:23

Pripomíname našim členom, ktorí sa prihlásili na rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici  v hoteli Morava v termíne: 15. 10. 2017 – 20. 10. 2017, aby si prišli  zaplatiť zálohu vo výške 50%  z ceny pobytu najneskôr do 6. apríla 2017 v kanceláriach ZO JDS Žilina. Plná cena pobytu 123,00 € - izba bez balkóna  a 133,00 € - izba s balkónom. V prípade neuhradenia zálohy do stanoveného termínu,  môžu sa o rekreáciu uchádzať ďalší záujemcovia .

K dispozícii sú Vám naše kancelárie ZO JDS Žilina v Dennom centre A. Kmeťa 38 Žilina vždy v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h.

 Členské príspevky musíte mať  uhradené.

                                                                                                          Alžbeta Vítová

                                                                                                Predsedníčka ZO JDS Žilina