Oznam účastníkom rekreačného pobytu

Dovoľujeme si pripomenúť našim členom JDS - účastníkom jesenného rekreačného pobytu  v Tatranskej Lomnici  hotel Morava v období od 21.10.2018 do 26.10.2018, že poplatok do  plnej výšky treba uhradiť najneskôr do 14. septembra 2018, t.j. do tohto termínu je potrebné zaplatiť aj druhú polovicu platby.  V auguste - len počas prázdnin, je každú stredu k dispozícii kontaktné miesto v Dennom centre na Vlčincoch, Námestie J.Borodáča 1 v Žiline na I . poschodí v čase od 14:00  hod. do 16:00 hod. (Autobusová-trolejbusová zastávka „Sv. Cyrila a Metóda“.) Od 21. 8. 2018 bude opäť otvorená kancelária  v DC na Kmeťovej ul. 38 ŽA a od 23. 8. 2018 kancelária v ZŠ Jarná. Od septembra bude fungovať aj kontaktné miesto v ZŠ Karpatská Žilina.

                                                                                      Alžbeta Vítová

                                                                             Predsedníčka ZO JDS Žilina