Pokyny pre účastníkov rekreačných pobytov

Pre účastníkov rekreačných pobytov

  1. Oznamujeme účastníkom jesenného rekreačného pobytu  v Tatranskej Lomnici  hotel Morava v období od 15.10.2017 do 20.10.2017, že poplatok do  plnej výšky treba uhradiť najneskôr do 31. augusta 2017, t.j. treba zaplatiť aj druhú polovicu platby.
  2. Pripomíname členom, ktorí sa prihlásili na ozdravno-poznávací pobyt v Piešťanoch v hoteli  Alegro v dňoch 25. 9. 2017 – 30. 9. 2017, že zálohový poplatok 20,- € treba uhradiť najneskôr do 30.6.2017. 

Viac sa dozviete v našich kanceláriach a to : v Dennom centre A.Kmeťa 38 Žilina  v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Alžbeta Vítová

                                                                                      Predsedníčka ZO JDS Žilina