Pozvánka na 10. ročník športových hier

POZVÁNKA NA X. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH  HIER

OO JDS Žilina -  14. júna 2018

                                             

 

Seniori - členovia JDS poďte športovať

 

     OO  JDS Žilina v spolupráci  so ZO JDS v Žiline  organizujú  už X. ročník  Športových hier členov  Jednoty dôchodcov na Slovensku okresu Žilina.

Športové hry sa uskutočnia  dňa 14 .6. 2018 /štvrtok/  od  9.00 hod. za každého počasia už tradične  v športovom areáli  Základnej školy na ul. Martinskej  na Vlčincoch.

     Športové  disciplíny  pre ženy  a mužov sú rozdelené podľa vekových kategórií  a disciplín. Súťažiť sa bude  v behoch,  vrh guľou,  hody športovým granátom na cieľ a do diaľky -ženy valčekom,  streľba zo vzduchovky,  stolný tenis, šach a petanque. Podmienkou je prihlásiť sa do súťaže v termíne do 8.6.2018  u svojich predsedov ZO. Členovia ZO JDS Žilina aj  telefonicky  na telef. čísle 53 00932,   0911 642 214.  Taktiež podmienkou je zaplatený  ročný členský  príspevok .

       Všetci seniori,  členovia JDS Ste vítaní.

 

      Vítová Alžbeta                                                         Ing. Vladimír Kováč

predsedníčka ZO JDS Žilina                                     predseda   OO JDS Žilina