Pozvánka na členskú schôdzu

JEDNOTA DôCHODCOV SLOVENSKA, ZO JDS ŽILINA, VÁS POZÝAJÚ NA

SLÁVNOSTNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU PRI  PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM,  

ktorá sa bude konať dňa 4. októbra 2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, so začiatkom o 14:30 hodine.

P r o g r a m:             1.)  Otvorenie

                                   2.)  Kultúrny program   

                                   3.)  Príhovory hostí

                                   4.)  Príhovor predsedníčky ZO JDS  Žilina

                                   5.)  Blahoželanie jubilantom 80, 85, 90 a viac ročným

                                   6.)  Záver

 

Na schôdzi pripravujeme podať malé občerstvenie, preto Vás prosíme, aby ste nám svoju účasť potvrdili najneskôr do 25. septembra 2018  v našich kanceláriach a to v Dennom centre A. Kmeťa 38 Žilina  v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h. Členské si môžete ešte doplatiť  pri prezentácii pred schôdzou.  Veríme, že naše pozvanie príjmete. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

                                                                                              Alžbeta Vítová                   V Žiline dňa 26. 8. 2018                                                                                                                                         predsedníčka ZO JDS Žilina