Pozvánka na fašiangovú zábavu

Okresná organizácia Žilina a Základná organizácia Žilina Vás pozývajú na X. FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU členov OO JDS Žilina, ktorá sa uskutoční dňa 16. 2.  2020 (nedeľa) v čase od 14:00 h. do 21:00 h. v  hoteli SLOVAKIA Žilina. Účastnícky poplatok 15,-€. V cene je zahrnuté:  prípitok, káva, šišky, večera, voda s citrónom, hudba, kultúrny program, šatňa.

Vstupenky si môžete  zakúpiť v kanceláriach ZO JDS Žilina.

Členovia ostatných ZO JDS v rámci okresu si vstupenky zabezpečia u svojich predsedov ZO.

         Alžbeta Vítová                                                                               Ing. Vladimír Kováč

predsedníčka ZO JDS Žilina                                                             predseda OO JDS Žilina