Pozvánka na fašiangovú zábavu

10.01.2017 15:27

Okresná organizácia JDS Žilina a Základná organizácia JDS Žilina

                                      Vás pozývajú na

                                                         VII. FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU členov OO JDS Žilina,

   

                                           

ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 25. februára  2017 v hoteli Slovakia  v Žiline, Bernoláka 3231/2A,  v čase od 14,00 hod. do 21,00 hod.

                                               Účastnícky poplatok 15,-

V cene je zahrnuté: prípitok, podanie hlavného jedla + 2 dcl. vína,  zákusok, káva , šišky , hudba, tombola, kultúrny program, šatňa.

Vstupenky si budete môcť  zakúpiť v kanceláriach ZO JDS Žilina.

Členovia ostatných ZO JDS v rámci okresu si vstupenky zabezpečia u svojich predsedov ZO.

 

 

         Alžbeta Vítová                                                                  Ing. Eva Beráková

predsedníčka ZO JDS Žilina                                              predsedníčka OO JDS Žilina