Pozvánka na literárne popoludnie

 

Okresná organizácia JDS Žilina a Základná organizácia JDS Žilina  Vás srdečne pozývajú na

Okresnú a Mestskú prehliadku v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby  - Somolického Turiec.

Akcia sa uskutoční v utorok dňa 10 . apríla 2018  na Mestskom úrade  Žilina  v PP miestnosti , so začiatkom o 14:00 hod.

Pri prednese  je možné používať aj písomný  materiál. Všetci budete vítaní !    Prosím   prihláste  sa na   T :  041   72 340 91     Mobil  :   0905 861 571 , alebo priamo v kanceláriach  JDS na kontaktných miestach.

Záujemcovia o prednes, ktorí sú členmi ZO JDS Žilina  sa môžu prihlasovať  v kanceláriach  ZO JDS Žilina, alebo priamo na telefónne číslo  predsedníčky ZO Alžbety Vítovej   0911/642214, 041/5300932, resp. podpredsedničiek  Lýdia Macháčová – 0902/424279,  Alena Juneková – 0911/509831  v termíne najneskôr do  5.4.2018.

 

 

 

 

 

Poprosím aj toto dať ako oznam na web. Ďakujem. A.Vítová