Pozvánka na plaváreň

Ak radi chodíte na plaváreň, ponúkame Vám - našim členom preplatenie jednohodinového  vstupného pre dôchodcov vo výške  1 € - 2x za mesiac na Mestskú krytú plaváreň v Žiline

 v období apríl 2017 – september 2017.

 

K preplateniu je potrebné predložiť potvrdenku o zaplatení (pokladničný blok) a preukázať sa členským preukazom člena ZO JDS Žilina s vyznačením potvrdenia o zaplatení členských príspevkov. Preplatenie si môžete uplatniť v našich kanceláriach ZO JDS Žilina:

UTOROK  od 14:00 hod. do 15: hod v DC ul. A.Kmeťa 38, Žilina (1.poschodie)

STREDA  od 14:30 hod. do 15:30 hod.  v Základnej škole ul.Karpatská, Žilina (prízemie)

ŠTVRTOK od 14:00hod. do 16:00hod. v Základnej škole ul. Jarná, Žilina (prízemie)

Poznámka: Osoby nad 70 rokov majú vstup na plaváreň  a do sauny I.pásmo zdarma.

 

                                                                                                  Alžbeta Vítová                                                                                                 predsedníčka ZO JDS Žilina