Pozvánka na Slávnostnú členskú schôdzu

 

Dovoľujeme si Vás pozvať  na slávnostnú členskú schôdzu  z príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, ktorá sa uskutoční dňa 6. 6. 2019 o 14,00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, Námestie Obetí komunizmu č. 1.

P r o g r a m:

  1. Otvorenie
  2. Báseň                                                                                               
  3. Kultúrny program 
  4. Príhovory hostí
  5. Príhovor predsedníčky ZO JDS Žilina    
  6. Pozvánka na ďalšie pripravované akcie ZO
  7. Ukončenie - Záver

Členský príspevok môžete ešte zaplatiť aj pri prezentácii pred schôdzou. So sebou si prineste svoj členský preukaz. Z dôvodu zabezpečenia malého občerstvenia prihlasovať sa môžete v kanceláriach ZO JDS Žilina najneskôr do 30. mája 2019.

            Nájdete nás v našich kanceláriach a to: v utorok v Dennom centre, ulica A. Kmeťa č.38 Žilina v čase od 14:00 h. do 15:30 h., v stredu v ZŠ Karpatská 1 Žilina  od 14:30 h. do 15:30 h. a v ZŠ Jarná 20 Žilina vo štvrtok v čase od 14:00 h. do 16:00 h.

 Tešíme sa na Vás.

 

                           Vítová  Alžbeta

                                                                                                       predsedníčka ZO JDS  Žilina

V  Žiline dňa 6.5.2019

A.Vítová -Kontakt: 0911/642214, 5300932