Pozvánka na slávnostnú členskú schôdzu

              Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS  Žilina si Vás dovoľuje pozvať na

       

 SLÁVNOSTNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU PRI  PRÍLEŽITOSTI MESIACA  ÚCTY K STARŠÍM,  

ktorá sa bude konať dňa 5. októbra 2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, so začiatkom o 14:00 hodine.

P r o g r a m:             1.)  Otvorenie

                                   2.)  Kultúrny program   

                                   3.)  Príhovory hostí

                                   4.)  Príhovor predsedníčky ZO JDS  Žilina

                                   5.)  Blahoželanie jubilantom 80, 85, 90 a viac ročným

                                   6.)  Záver

 

Na schôdzi pripravujeme podať malé občerstvenie, preto Vás prosíme, aby ste nám svoju účasť potvrdili najneskôr do 28. septembra 2017  v našich kanceláriach a to v Dennom centre A. Kmeťa 38 Žilina  v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h. Členské si môžete ešte doplatiť  pri prezentácii pred schôdzou.  Veríme, že naše pozvanie príjmete. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

                                                                                            

   V Žiline dňa 4. 9. 2017  
                                                                                                Alžbeta Vítová                  

                                                                                    predsedníčka ZO JDS Žilina

 

 

“Projekt je spolufinancovaný mestom Žilina“