Pozvánka na športové popoludnie

Dôchodcovia naši milí, pozbierajte všetky sily, kto z Vás chce prvý byť, musí s nami súťažiť.“                              

 

Pozývame Vás na športovo  – zábavné popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa   19. septembra 2017 v areáli Základnej školy Jarná 20, Žilina (Hliny VII) – vonkajšie športové ihriská - v čase od 13,00 do 16,00 hod.

Do súťaží sa môže zapojiť naozaj každý. Súťažiť sa bude v týchto športovo - zábavných disciplínach: 

  • Hod loptou do basketbalového koša z miesta zo vzdialenosti 4 m
  • Hra Petangue
  • Hod kriketovou loptičkou na cieľ

Pre účastníkov bude pripravené malé občerstvenie.

Prosíme Vás preto, aby ste sa prihlásili v našich kanceláriach v termíne do 14. 9. 2017.

 

                                                                                                Alžbeta Vítová

                                                                                     Predsedníčka ZO JDS Žilina