Pozvánka na štúdium U3V

Ak máte záujem získavať stále nové vedomosti, ale aj stretnúť nových priateľov, máte takúto  možnosť. Prihláste  sa na niektorý zo študijných odborov, ktoré pre Vás U3V UNIZA pripravila  v ďalšom akademickom roku 2018/2019. Viac sa dozviete, ak si pozriete  web stránku štúdia.