Pozvánka na výlet Betliar a Ochtínska aragonitová jaskyňa

02.09.2016 21:13

JDS Žilina pozýva svojich členov na plánovaný výlet počas ktorého navštívime Ochtínsku aragonitovú jaskyňu a kaštieľ Betliar. Výlet sa uskutoční dňa 12.10.2016, prihlásaiť naň sa môžete v kanceláriach JDS počas kontaktných dní.

Program výletu uvádzame nižšie:

 

PROGRAM:

6:00 │Odchod zo Žiliny z parkoviska pri autobusovom nástupišti pred predajňou Coop.

 

Pokračovať budeme smerom na Martin a Poprad cez región Spiš, pre ktorý mala v minulosti veľký význam nemecká kolonizácia, keďže sa tu usadili remeselníci a baníci.

 

10.30 │Prehliadka Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá je jedinou prístupnou aragonitovou jaskyňou v Európe. Kryštalický uhličitan vápenatý v rôznych farebných odtieňoch vytvára nádherné ružice, zhluky, trsy. Najkrajšou časťou jaskyne je sieň Mliečnej dráhy, v ktorej uvidíte veľké biele aragonitové strapce.

 

Po prehliadke sa presunieme do Rožňavy, kde si pozrieme banícke námestie so strážnou vežou a kostol F. Xaverského a Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie. Rožňava, ako pôvodné banícke mesto sa pýši jedným z najväčších námestí na Slovensku. Po prehliadke odídeme do Betliara, pôvodne baníckej obce.

 

15.00 │ prehliadka Betliarského kaštieľa z 18. stor., ktorý sa nachádza v prírodnom parku o rozlohe 81 ha. Nachádza sa v ňom múzeum so vzácnym historickým nábytkom, zbraňami, poľovníckymi trofejami, zbierkami z ciest po Indii a Afrike, knižnica s 20 000 titulmi.

 

20.30 │ Predpokladaný návrat domov.

 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným klimatizovaným autobusom, sprievodca


V cene nie je zahrnuté: vstupné do kaštieľa Betliar dospelí 6 €, seniori nad 62r. 4 €, ZŤP bezplatne; vstupné do Ochtínskej aragonitovej jaskyne seniori 5 €, držitelia preukazu ZŤP 3 €