Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozývame Vás na      

    VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, 

 

ktorá sa bude konať dňa 7. októbra 2020 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, so začiatkom o 14:00 hodine.

Pretože musíme dodržiavať hygienické opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, počet členov v sále je limitovaný na 50%  kapacity. Pri prihlasovaní budeme prihliadať na zastúpenie členov zo všetkých častí mesta.  Prosíme Vás, aby ste potvrdili svoju účasť osobne prihlásením sa v našich kanceláriach najneskôr do 29. septembra 2020.  K dispozícii sú Vám tieto kontaktné miesta a to v Dennom centre A. Kmeťa č. 38 Žilina  v utorok a v stredu od 12:30 h. do 14:30 h., a v Dennom centre Žilina-Vlčince vo štvrtok v čase od 13:00 h.  do 15:00 h.(oproti reštaurácii Kazačok).  Nezabudnite si zobrať aj na členskú schôdzu rúško na prekrytie úst a nosa, toto je povinné. Tešíme sa na Vašu účasť.

P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Kultúrny program
 3. Príhovory  hostí
 4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa o činnosti ZO za rok 2019
 7. Správa o hospodárení za rok 2019
 8. Kontrola plnenia uznesenia z VČS  4. IV. 2019          
 9. Správa  RK o kontrole hospodárenia ZO za rok 2019        
 10. Návrh rozpočtu na rok 2020
 11. Návrh plánu činnosti na rok 2020                          
 12. Rôzne - Diskusia
 13. Návrh na uznesenie 
 14. Ukončenie -Záver

 

                                                                                                                           Alžbeta Vítová

                                                                                                              predsedníčka ZO JDS Žilina