Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozývame Vás na

       

    VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, 

 

ktorá sa bude konať dňa 25. augusta 2021 (streda) vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, so začiatkom o 14:30 hodine.

 

P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Kultúrny program
 3. Príhovory  hostí
 4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa o činnosti ZO za rok 2019
 7. Správa o hospodárení za rok 2019
 8. Kontrola plnenia uznesenia z VČS  4. IV. 2019          
 9. Správa  RK k výsledkom hospodárenia ZO za rok 2019     
 10. Správa o hospodárení za rok 2020
 11. Správa o činnosti za rok 2020
 12. Správa RK k výsledkom hospodárenia ZO za rok 2020
 13. Návrh rozpočtu na rok 2021
 14. Návrh činnosti na rok 2021                         
 15. Rôzne - Diskusia
 16. Návrh na uznesenie 
 17. Ukončenie -Záver

Pretože musíme dodržiavať hygienické opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, počet členov v sále je limitovaný na 75% jej kapacity. Pri prihlasovaní budeme prihliadať na zastúpenie členov zo všetkých častí mesta.  Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia Vás prosíme, aby ste potvrdili svoju účasť osobne prihlásením sa v kancelárii ZO JDS Žilina najneskôr do 17. augusta 2021.  K dispozícii sme Vám v kancelárii v Dennom centre, ulica A. Kmeťa č. 38, Žilina na 1.poschodí v utorok a vo štvrtok od 13:00 do 15:00 h. Nezabudnite si zobrať  na členskú schôdzu rúško na prekrytie úst a nosa - toto je povinné. Občerstvenie bude podané (balíček domov) po skončení schôdze.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

                                                                                               Alžbeta Vítová  

V Žiline dňa 24.7.2021                                                        predsedníčka ZO JDS Žilina