Prehliadka v umeleckom prednese poezie

Okresná organizácia JDS Žilina a Základná organizácia JDS Žilina

                                                        Vás srdečne pozývajú na

Okresnú a Mestskú prehliadku v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby  - Rúfusov  Mikuláš.

Akcia sa uskutoční v utorok dňa 2 . mája 2017 na Mestskom úrade  Žilina  v PP miestnosti , so začiatkom o 14:00 hod.

Pri prednese  doporučujeme  výber  z tvorby Milana Rúfusa.  Je možné používať aj písomný  materiál.

                                                           Všetci budete vítaní !   

             Prosím   prihláste  sa na   T :  041   72 340 91     Mobil  :   0905 861 571

Alebo priamo na JDS v kontaktných miestach.

 

Záujemcovia o prednes, ktorí sú členmi ZO JDS Žilina  sa môžu prihlasovať  v kanceláriach  ZO JDS Žilina, alebo priamo na telefónne číslo  predsedníčky ZO  0911/642214, 041/5300932 v termíne najneskôr do 22.4.2017.

 

          Alžbeta Vítová                                                                        Ing. Eva Beráková

Predsedníčka ZO JDS Žilina                                                  predsedníčka OO JDS Žilina