Príspevok na kultúrne a športové podujatie

Počas mesiacov september 2021 a október 2021 ZO JDS Žilina preplatí svojim členom príspevok 2 €/ 1 x za mesiac na vstupné na športové, alebo kultúrne podujatia (napr. Mestská plaváreň, kino, koncert, galérie,výstavy) ktoré sa konajú v kultúrnych a športových ustanovizniach v Žiline. Príspevok sa vyplatí v kancelárii ZO v termíne do 16.novebra 2021. K preplateniu treba odovzdať vstupenky za mesiac September 2021 – Október 2021. Členské príspevky musíte mať vyplatené.

Od septembra 2021 sa služby a  kontaktné miesta pre členov menia nasledovne:

Utorok 13,30 h. – 15,00 h.– Denné centrum ul.Kmeťova 38, Žilina (1.poschodie)

Štvrtok 13,30 h. – 15,00 h. – Mestský úrad Žilina, mala zasadačka

Viac na našej internetovej stránke: https://jdszilina.webnode.sk/

 

                                                                                      Alžbeta Vítová

                                                                            predsedníčka ZO JDS Žilina