Seniori si užívali veselosti do sýtosti

V krásnom prostredí hotela Slovakia v Žiline seniori OO JDS Žilina sa stretli 15. februára 2014 už na svojej IV. Fašiangovej zábave. Zišli sa tu seniori zo ZO JDS  Divina, Dlhé Pole, Lietavská Lúčka, Porúbka, Rajec, Rosina, Strečno, Svederník, Višňové, Turie a Žilina, celkom 206 členov JDS. Je to iste aj znak toho, že o dobrých veciach idú dobré chýry.

            Zábavu otvorila a vtipným fašiangovým príhovorom oslovila prítomných predsedníčka OO JDS Žilina Ing. Eva Beráková, k prítomným sa prihovoril aj podpredseda KO JDS Žilina Ing. Pavel Kozák.

            Svojim vystúpením potešili naše srdcia i duše deti z Tanečného klubu Spektrum v Žiline, Žilinské babenky a tanečná country skupina Ruty – Šuty. V programe nechýbala ani tombola s peknými cenami.

Ceny do tomboly venovali: Predseda ŽSK Ing.Juraj Blanár, primátor mesta Žilina Ing.Igor Choma, Dopravná akadémia Žilina, Lekáreň Tesco, Lekáreň Avena, p. Kuchárova-Walmark, Lapáková Zuzana-Oriflame, členky JDS Žilina Ing.Beráková, Vítov Alžbeta, Makovická Emília, Kmeťová Eva, Tamášiová Mária, členka JDS Lietavská Lúčka Masárová Mária, a ZO JDS Divina. Ceny výhercov potešili a darcom zo srdca ďakujeme.            

Celá atmosféra fašiangov nás nabudila k optimizmu a dobrej nálade,  k radosti, sviežosti. Tanec, spev, dobrá nálada, dobrá hudba, dobré jedlo nechýbalo na tomto seniorskom kultúrnom podujatí. Tieto naše fašiangové stretnutia organizujeme preto, aby sme sa spolu stretli, oddýchli si od každodenných starostí a chorôb, pobavili sa, a spolu sa potešili. A v tento deň „ veselosti bolo naozaj do sýtosti „

 

Alžbeta Vítová                                        Ing. Eva Beráková

predsedníčka ZO JDS Žilina                     predsedníčka OO JDS Žilina