Seniorparáda 2015 bola naozaj parádna

            Dňa 10.10.2015 v čase od 14,00 h. - 21,00 h. v hoteli Slovakia  v Žiline sa konala realizácia nášho projektu SENIORPARÁDA/2015, ktorá bola spojená aj s tanečnou zábavou členov JDS Žilina z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Takýto druh akcie sme usporiadali už po druhý krát. Na Seniorparáde 2015 bol prítomný poslanec zastupiteľstva ŽSK pán Sečkár Ľubomír. Na podujatí sa zúčastnilo 115 dôchodcov a ďalších 44 účinkujúcich. V rámci tejto akcie sme chceli predstaviť ľudí, ktorí aj napriek seniorskému veku vedia aktívne žiť a užívať život a chceli sa o to aj s ostatnými podeliť. Prezentáciu  ich záujmovej činnosti sme si nazvali  “SENIORPARÁDA”, v rámci ktorej sa predstavili členovia  už počas programu a súčasne si všetci prítomní mohli pozrieť  ručné práce aj ďalších členov v nainštalovanej výstave, ktorú vkusne aj tento rok naaranžovala   členka výboru Kmeťová Eva. Vystavených bolo 93 ks ručných prác od 10 členov JDS, ktorí sa venujú vyšívaniu, háčkovaniu, drôtikovaniu, štrikovaniu, fotografovaniu, maľovaniu.V kultúrnom programe účinkovalo 45 účinkujúcich, aby  mohli ukázať čo vedia a čo dokážu. Boli to Žilinské babenky, tanečná country skupina Ruty-Šuty, spevácka skupina Hrochovienka z Vrania, tanečná skupiny country tancov s vedúcou p. Holkovou , recitátorka Mgr. Eva Gundová,  prezentované boli aj básne nášho člena pána Štefana Zvaríka.  Súčasťou programu bola aj zlosovateľná tombola s 50 cenami, ktoré venovali štedrí darcovia, a to Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Dopravná akadémia Žilina, CA TM Travel, poradkyne Avonu, Oriflaimu, Justu a členky výboru. Bolo to kultúrne podujatie rozvíjajúce tvorivosť členov našej ZO, dobrovoľníctvo a darcovstvo. Tiež sme chceli upriamiť myslenie dôchodcov na príjemné zážitky dôchodkového veku. Organizačné zabezpečenie akcie bolo v rámci dobrovoľníckej práce 13 členov výboru ZO JDS Žilina. Úlohy a ciele, ktoré sme si stanovili v našom projekte boli splnené.

            V popredí záujmu médií i širokej verejnosti sú v dnešnej dobe najmä mladí a dynamickí ľudia, staroba akoby ani nebola zaujímavá. Avšak počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom, neustále narastá. A preto týmto smerom upriamujeme naše aktivity, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti. Toto sa nám darí realizovať aj vďaka  podpore Žilinského samosprávneho kraja, za čo aj touto cestou úprimne a z celého srdca ďakujeme.

 

                                                                                               Alžbeta Vítová

                                                                                  predsedníčka ZO JDS Žilina