Seniorparáda ZO JDS Žilina

SENIORPARÁDA ZO JDS Žilina

         Posledný májový deň 31.5. sa dôchodcovia zišli v priestoroch hotela Slovakia Inn Žilina na svojej SENIORPARÁDE a na II. majálesovej zábave. Akcie sa zúčastnilo celkom 124 účastníkov spolu so všetkými účinkujúcimi. Stretli sa tu členovia zo ZO JDS Žilina, Lietavská Lúčka, Porúbka a Svederník. Akcia sa konala s podporou Žilinského samosprávneho kraja a jeho predsedu Ing. Juraja Blanára, za čo aj touto cestou vyslovujeme naše srdečné ĎAKUJEME!

         Každý sme jedinečný tým, čo robíme.  A preto sme chceli predstaviť ľudí, ktorí aj napriek seniorskému veku vedia aktívne žiť a užívať život a chceli sa o to aj s ostatnými podeliť. Prezentáciu  ich všetkých diel sme si  láskyplne nazvali  “SENIORPARÁDA”, v rámci ktorej sa predstavili členovia  už počas programu a súčasne si všetci prítomní mohli pozrieť ručné práce aj ďalších členov v nainštalovanej výstave, ktorú vkusne naaranžovala členka výboru  Evka Kmeťová. Vystavených bolo 103 ks ručných prác od 13 členov JDS Žilina, ktorí sa venujú vyšívaniu, háčkovaniu, drôtikovaniu, výrobe brošní z kože či zipsov, maľovaniu, jednoducho k vytváraniu krásy. Človek nevedel pri pohľade na tú nádheru či má obdivovať šikovné ruky našich dôchodkýň, alebo obdivovať ich zrak, ktorý ešte dokáže tú krásu vidieť a stvárniť do rôznych obrazov.  Naši členovia sa prezentovali aj s ich vlastnou literárnou tvorbou. V kultúrnom programe účinkovalo spolu 47 účinkujúcich, aby  mohli ukázať čo ešte vedia a čo dokážu. Boli to Žilinské babenky, tanečná country skupina Ruty-Šuty, recitátorky Mgr. Eva Országová a Mgr. Eva Gundová, ktorá predniesla aj báseň od nášho člena pána Štefana Zvaríka. Program doplnili aj deti z tanečného klubu Spektrum Žilina a heligonkári zo Strečna. Po skončení programu nasledovala majálesová zábava aj s kráľom majálesu Miroslavom. Je potrebné, aby sa seniori prezentovali so svojimi dielami a umením. Je tiež potrebné, aby sme ich vedeli oceniť, pochváliť, povzbudiť, prípadne aby si mohli vymeniť medzi sebou skúsenosti. Boli by sme radi, keby táto akcia povzbudila aj ďalších našich členov k aktívnejšiemu prežívaniu seniorského veku.

 

                                                                     Alžbeta Vítová

                                                                     predsedníčka ZO JDS Žilina