Tretia SENIORPARÁDA ZO JDS Žilina

         Už po tretí krát naša ZO JDS Žilina pripravila prezentáciu záujmovej činnosti svojich členov. Dňa 29. októbra 2016 v hoteli Slovakia v Žiline sa konalo toto spoločenské podujatie “SENIORPARÁDA/2016”, ktorá bola spojená aj s tanečnou zábavou členov JDS  z príležitosti ukončenia Mesiaca úcty k starším. Na Seniorparáde  bolo prítomných 160 dôchodcov zo ZO JDS Žilina, Lietavská Lúčka, Rosina, Višňové, Gbeľany a Svederník. V rámci tejto akcie sme chceli predstaviť ľudí, ktorí aj v dôchodkovom veku vedia aktívne žiť a ukázať čomu sa venujú vo svojom voľnom čase. Výstavu ručných prác aj tento rok naaranžovali členky výboru pod vedením p. Kmeťovej Evy. Vystavených bolo viacero ručných prác od 8 členiek ZO JDS Žilina, ktoré sa venujú vyšívaniu, háčkovaniu, štrikovaniu, šitiu. Vystavené bábiky, ktoré opatrujeme po svojich deťoch  a po dospelých vnúčatách staré mamy obliekli do nových šiat, ktoré samé ušili. Tento rok obohatili vystavené exponáty aj 2 členky z Rosiny a to p. Prišťová a z Lietavskej Lúčky p. Masárová. V kultúrnom programe účinkovalo 29 účinkujúcich. Chceli ukázať čo vedia a čo dokážu. V programe sa predstavili tanečná skupina Žilinské babenky, tanečná skupiny country tancov Ruty-Šuty, spevácka skupina, v ktorej sú zastúpení účinkujúci z Brezian, Bitarovej z Diviny, z Bytčice a zo Žiliny. Svojim spevom rozospievali aj nás. Prezentovaná bola aj báseň nášho člena pána Štefana Zvaríka “Tebe JDS”.  Súčasťou programu bola aj zlosovateľná tombola s 50 cenami, ktoré venovali štedrí darcovia, a to Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, CA TM Travel Michal Macháč, dôchodkyne - poradkyne Avonu,  Justu a členky výboru ZO JDS Žilina, Rosina a Lietavská Lúčka. Bolo to kultúrne podujatie rozvíjajúce tvorivosť členov našej ZO, dobrovoľníctvo a darcovstvo. Organizačné zabezpečenie akcie bolo v rámci dobrovoľníckej práce 16 členov výboru  a RK ZO JDS Žilina. Uskutočniť takéto peknú kultúrne podujatie sa nám podarilo realizovať aj vďaka  podpore Žilinského samosprávneho kraja, za čo aj touto cestou úprimne  ďakujeme.

         Počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom, neustále narastá. A preto týmto smerom upriamujeme naše podujatia. Záľuby odhaľujú osobnosť každého človeka. Máme síce rôzne správanie, vlastnosti, výzor a záujmy, no jedno nás všetkých spája a to je prístup k našim obľúbeným aktivitám.  Prekážky v podobe finančných možností, alebo aj zdravotných obmedzení, ktoré sa nám občas postavia do cesty, dokážeme pretvoriť na príležitosti, na ďalšie napredovanie a objavovanie nových ciest.

        

                                                                                        Alžbeta Vítová

                                                                              predsedníčka ZO JDS Žilina