Úhrada zálohy na rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici

Pripomíname členom ZO JDS Žilina, ktorí si rezervovali rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici hotel Morava v období od 22.4.2018 do 27.4.2018, že je potrebné, aby  si zaplatili v termíne do 15. Januára 2018 zálohu na pobyt vo výške 50% z ceny. V prípade nezaplatenia zálohového poplatku sa o rekreáciu po 15.1.2018 môžu zaujímať prihlásení náhradníci.

 

                                                                                                          Alžbeta Vítová

                                                                                               Predsedníčka ZO JDS Žilina