Vianočné blahoželanie

 

                          Vianočný zvon tíško cinká,

                            v Betleheme dieťa spinká.

 

                            Dobrú pohodu vinšujeme vám,

                        štedrosť a hojnosť vašim chalupám.

 

                            V Novom roku zdravie pevné,

                           nech vám všetkým slúži verne.


                       Šťastné vianočné sviatky Vám želá

                           Alžbeta Vítová

                                                             predsedníčka ZO JDS Žilina

                                                                          a členky výboru