Vianočné blahoželanie

Na Vianoce, keď sneh stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne

pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu,

ale taktiež v Novom roku, nech Vás vedie v každom kroku.

Nepozerajte na dary, len nech sa Vám dobre darí.

Vianočné sviatky krásne majte a v pohode ich prežívajte,

aby ste všetci o rok znovu, mohli  zasadnúť k Štedrovečernému stolu.

 

 

                                                                     Alžbeta Vítová

                                                                     Predsedníčka ZO JDS Žilina, spolu s členkami výboru