Video zo slávnostnej schôdze

Ak ste sa nemohli zúčastiť slávnostnej schôdze 5. októbra 2017 alebo si chcete pripomenúť tú skvelú atmosféru, kliknite na priložený link

SLEDOVAŤ VIDEO