Výlet Kaštieľ Betliar a ochtínska aragonitová jaskyňa, dňa 27.4.2017

Srdečne Vás pozývame na výlet, kaštieľ Betliar a ochtínska aragonitová jaskyňa, ktorý sa bude konať dňa 27.4.2017

 

Cena: 19 eur

 

PROGRAM:

6:00 │Odchod zo Žiliny z parkoviska pri autobusovom nástupišti pred predajňou Coop.

 

Pokračovať budeme smerom na Martin a Poprad cez región Spiš, pre ktorý mala v minulosti veľký význam nemecká kolonizácia, keďže sa tu usadili remeselníci a baníci.

 

10.30 │Prehliadka Ochtínskej aragonitovej jaskyne, ktorá je jedinou prístupnou aragonitovou jaskyňou v Európe. Kryštalický uhličitan vápenatý v rôznych farebných odtieňoch vytvára nádherné ružice, zhluky, trsy. Najkrajšou časťou jaskyne je sieň Mliečnej dráhy, v ktorej uvidíte veľké biele aragonitové strapce.

 

Po prehliadke sa presunieme do Rožňavy, kde si pozrieme banícke námestie so strážnou vežou a kostol F. Xaverského a Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie. Rožňava, ako pôvodné banícke mesto sa pýši jedným z najväčších námestí na Slovensku. Po prehliadke odídeme do Betliara, pôvodne baníckej obce.

 

15.00 │ prehliadka Betliarského kaštieľa z 18. stor., ktorý sa nachádza v prírodnom parku o rozlohe 81 ha. Nachádza sa v ňom múzeum so vzácnym historickým nábytkom, zbraňami, poľovníckymi trofejami, zbierkami z ciest po Indii a Afrike, knižnica s 20 000 titulmi.

 

20.30 │ Predpokladaný návrat domov.

 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným klimatizovaným autobusom, sprievodca


V cene nie je zahrnuté: vstupné do kaštieľa Betliar dospelí 8 €, seniori nad 62r. 5 €, ZŤP bezplatne; vstupné do Ochtínskej aragonitovej jaskyne dospelí 6 €, seniori nad 60r. 5 €, držitelia preukazu ZŤP 3 €

 

 

K dispozícii sú Vám naše kancelárie ZO JDS Žilina v Dennom centre A. Kmeťa 38 Žilina vždy v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h. Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok treba najneskôr do 20.4.2017.

 Členské príspevky musíte mať  uhradené.