Výlet: Zámok Bučovice, priepasť Macocha a Punkevní jaskyňa

Dovoľujeme si pozvať našich členov na poznávací jednodenní výlet, ktorý organizuje cestovná agentúra TM TRAVEL. Výlet Zámok Bučovice, priepasť Macocha a punkevní jaskyňa sa uskutoní dňa 9.8.2018

 

Cena za výlet je 21 € + vstupy.

 

V prípade záujmu sa prosím prihlasujte u p. Macháčovej na č. t. 0902 42 42 79 alebo cez email info@tmtravel.eu

 

PROGRAM:

6. 00 Odchod zo Žiliny z pred predajne Coop Jednota pri autobusovom nástupišti, smer Trenčín, Uh. Hradište.

Našim prvým zastavením bude renesančný Zámok Bučovice na Morave, ktorý dal v 16. stor. postaviť jeden z najbohatších moravských šľachticov. Zámok sa pýši nádherne zdobenými vnútornými sálami a s impozantným vnútorným nádvorím obkoleseným arkádami. Krásne interiéry zámku dopĺňa 18 ha veľká záhrada, ktorá je vytvorená do pravouhlej sústavy. Záhrada je považovaná z pohľadu sadobníckej úpravy za jeden z najvýznamnejších objektov v Českej republike.

 

Po prehliadke zámku sa presunieme do Moravského krasu, kde absolvujeme prehliadku jaskyne Punkva.

Podľa záujmu je možné trasu z parkoviska k jaskyni absolvovať za príplatok turistickým vláčikom.

 

Okrem toho, že jaskyňa Punkva patrí k najnavštevovanejším jaskyniam v Čechách, je aj jedinou českou jaskyňou so sprístupnenou podzemnou plavbou. Po prehliadkovej trase dlhej 1250 m sa budeme plaviť po riečke Punkva na loďkách. Následne sa vydáme k priepasti Macocha, ktorá je súčasťou systému Moravského krasu. Podľa legendy dostala meno po zlej matke - macoche.

Návštevníci môžu do priepasti nahliadnuť zhora z dvoch vyhliadkových plošín, kam ich vyvezie lanovka alebo zdola, počas prehliadky Punkevní jaskyne. Na jej dne sa nachádza Horné a dolné jazierko, ktorých hladina kolíše v závislosti od vodného stavu. V extrémnych prípadoch voda v nich stúpne až o niekoľko metrov a zaleje tak dno priepasti.
Po prehliadke odchod na cestu domov. Príchod do Žiliny vo večerných hodinách.
 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autobusom, sprievodcovské služby

V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie UNION 1,30 €, vstupy

Poznámka: vstupy: Zámok Bučovice dospelí 100 Kč, seniori nad 65r. a študenti do 26r. 70 Kč, držitelia preukazu ZŤP/S a sprievodcovia 20 Kč, Jaskyňa Punkva dospelí 170 Kč, seniori a ZŤP 150 Kč, priepasť Macocha zdarma, (výstup lanovkou k priepasti Macocha 100 Kč a poplatok za vláčik 90 Kč