Výzva pre záujemcov o pobyt v Tatranskej Lomnici

Oznam pre členov ZO JDS Žilina

 

Prosíme našich členov, ktorí sa prihlásili na rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici -hotel Morava v termíne od 13.11.2016 do 18.11.2016, aby prišli zaplatiť zálohu 45 € najneskôr do 8. septembra 2016. Máme k dispozícii pre Vás tri kontaktné miesta a to v utorok v Dennom centre, ulica A. Kmeťa č.38 Žilina v čase od 14:00h. do 15:00 h., v stredu v ZŠ Karpatská 1 Žilina (od septembra)  od 14:30 h. do 15:30 h. a vo štvrtok v čase od 14:00 h. do 16:00 h v ZŠ Jarná 20 Žilina.

 

                                                                                                                     Alžbeta Vítová

                                                                                                             Predsedníčka ZO JDS Žilina