ZO JDS Višňové

                                                      Jednota dôchodcov Slovenska

                                                                ZO JDS Višňové

                               ____________________________________________________

 

                                         Poznaj ZO JDS Višňové v rámci okresu Žilina

 

                                                              „obec Višňové“

 

620 – rokov, toľko ich uplynulo od roku, keď pisár Lietavského hradu zaznamenal prvý raz názov osady „VISNEM“, a to v roku 1393.

Od čias prvých usadlíkov po dnešok sa v našej obci vystriedalo približne 25 generácií Višňovcov. Ich život poznáme zo zachovalých historických dokladoch, aj z ústneho podania našich predkov, dedov, otcov, materí. Naši predkovia sa živili poľnohospodárstvom, pastierstvom a zberom lesných plodov. Keď bola bieda najväčšia odchádzali do Ameriky, Francúzka, Nemecka  a iných štátov za zárobkom. Višňové sa rozkladá po obidvoch brehoch rieky Rosinka, asi 10 km od Žiliny. Obec je 3,5 km dlhá, bez prerušenia nadväzuje na susednú obec Rosina, a posledné domy sú pod samými horami. Chotár Višňové vo výmere 1 504 hektárov susedí s chotármi obcí Rosina, Turie, Stráňavy a Trnové. Minčol 1 364 m vysoký končiar v Malej Fatre je spoločným bodom pre tieto chotáre.

Ťažké chvíle prežili Višňovský obyvatelia v roku 1943. Tu vypukla epidémia brušného týfusu.  Do pamäti obyvateľov Višňového sa hlboko vryli aj vojnové udalosti z rokov 1944 – 1945.. Na miestnom cintoríne je pochovaných 35-  československých vojakov a 9 – Nemcov a Maďarov.

Dnes je Višňové rovnocenné s ostatnými obcami. Trochu ho pribrzdilo 10 – rokov, keď v rokoch 1980 – 1990 bolo súčasťou Žiliny. Predsa však je tu  škola, ktorá je z hľadiska vybavenosti jedna z najmodernejších v okrese Žilina, vynovený kultúrny dom v ktorom sa konajú rôzne akcie pre dospelých a deti, je tu možnosť organizovania spoločenských ale i rodinných podujatí , kúpalisko, obchody, vodovod, pošta plynofikácia. Drevené domy vystriedali pekné nové domy.

Mnohé mestá a dediny sa pri  rozličných príležitostiach rady pochvália najmä vynikajúcimi osobnosťami, ktoré  pochádzajú z obcí, alebo tam pôsobil. Višňové nie je rodiskom ani pôsobiskom žiadneho slávneho človeka. Je však pútnickým miesto, a to už vyše 320 – rokov katolíkov severozápadného Slovenska.  V sobotu a v nedeľu po sviatku navštívenia panny Márie sa každoročne schádzajú na púť veriaci z Kysúc, z okolia Bytče, z Rajeckej a Terchovskej doliny a samozrejme z najbližšieho okolia Žiliny. Višňovský pútnický chrám je miestom duchovnej obrody širokého okolia.

K životu obyvateľov patrí aj šport –  futbal, stolný tenis, šachy, kulturistika , dobrý terén na turistiku a zimnú lyžovačku. Novú telocvičňu využívajú nielen žiaci ZŠ, ale aj seniori a ostatní občania.

Kultúrno-spoločenské organizácie JDS Višňové, jednota COOP, folklórna skupina „Deva“ spevácka skupina Višňovanka, ktorá v minulom roku oslávila 30-výročnie svojho pôsobenia.

ZO JDS Višňové sme založili 12. augusta 2004 s počtom 52 členov. Pre svojich členom organizujeme rôzne akcie v priebehu celého roka aj v spolupráci s OÚ – napr. brigády na miestnom cintoríne, v kostole, výlety – Poľsko, Turzovka, Rajecká Lesná, Banská Štiavnica, Kremnica, vinobranie Modra, Pezinok, organizujeme úctu k starším, deň matiek, gratulácie jubilantom, ktorý dovŕšili okrúhle jubileum, opekačky ... K dnešnému dňu máme 120 – členov. Základnou úlohou organizácie JD je starostlivosť a pomoc seniorom  pri riešení problémov, právo na dôstojný život a účasť dôchodcov na verejnom a spoločenskom živote.

Starostkou obce Višňové je p. Marta Brezovská, ktorá spolupracuje s 9 – poslancami. Celkový počet obyvateľov je 2 797, z toho 1 342 mužov, 1 455 žien a 542 detí. Informácie o obci a jej činnosti môžete získať na www.visnove.sk

Je veľa spôsobov, ako sa ľudia môžu pozerať na obec Višňové.  Z  vrcholov okolostojacej Malej Fatry je to dedinka, ktorá sa jedným koncom chce zahryznúť do hôr, iní ju poznajú vďaka tunelu Hoblík. Pre ďalších je to susedná dedina, pútnické miesto a pre niekoho jednoducho – domov. Na prvý pohľad nenápadná obec však ponúka vnímavému obyvateľovi či návštevníkovi množstvo zaujímavostí a krás.

 

„Dôchodcovia Naši milí, pozbierajte všetky sily, aby sa v jednote dôchodcov dobre cítili a radi sa stretávali“

 

                                                           Anna Majtaniková

                                                    predseda ZO JDS Višňové