Mikulášsko-vianočné stretnutie - ZŠ Jarná Žilina

Záznamy: 1 - 4 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 >>

Adventné stretnutie OO JDS Žilina

Záznamy: 1 - 4 zo 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Seniorparáda 2018

Záznamy: 1 - 4 zo 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

100.výročie ukončenia I. svetovej vojny

Záznamy: 1 - 4 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 >>

Zasadnutie KO JDS 6.11.2018

Záznamy: 1 - 4 zo 10
1 | 2 | 3 >>

Jesenný rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici

Záznamy: 1 - 4 zo 21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Modrý Kameň - gaštanové slávnosti

Záznamy: 1 - 4 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 >>

Mesiac úcty k starším "Na ľudovú nôtu" -SOŠD Žilina

Záznamy: 1 - 4 zo 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Členská schôdza - Mesiac úcty k starším

Záznamy: 1 - 4 zo 16
1 | 2 | 3 | 4 >>

Slávnostné zasadanie Rady OO JDS Žilina

Záznamy: 1 - 4 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 >>

Ozdravno-poznávací pobyt Piešťany 2018

Záznamy: 1 - 4 zo 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

74.výročie SNP

Záznamy: 1 - 4 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 >>

Krajská prehliadka v prednese poézie a prózy Somolického Turiec

Výlet Červený Kláštor - Dunajec 4.7.2018

Záznamy: 1 - 4 zo 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Športové hry OO JDS Žilina 14.6

Záznamy: 1 - 4 zo 16
1 | 2 | 3 | 4 >>

Majálesová zábava

Záznamy: 1 - 4 zo 11
1 | 2 | 3 >>

Tolerancia v každom veku

Záznamy: 1 - 4 zo 9
1 | 2 | 3 >>

Jarný rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici

Záznamy: 1 - 4 zo 10
1 | 2 | 3 >>

Spomienkové oslavy 73. výročia oslobodenia Žiliny

Záznamy: 1 - 4 zo 7
1 | 2 >>

Miniatúry v Inwalde a zámok Pszczyna, 18.4.2018

Záznamy: 1 - 4 zo 32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Literárne popoludnie 10.4.2018

Záznamy: 1 - 4 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 >>

Okresný Snem JDS Žilina 21.3.2018

Záznamy: 1 - 4 zo 16
1 | 2 | 3 | 4 >>

Tréning pamäti 14.3.2018

Záznamy: 1 - 4 zo 8
1 | 2 >>

Hodnotiaca členská schôdza - Vranie

Záznamy: 1 - 4 zo 6
1 | 2 >>

Hodnotiaca členská schôdza - Lietavská Lúčka

Záznamy: 1 - 4 zo 4

Hodnotiaca členská schôdza - Strečno

Záznamy: 1 - 4 zo 6
1 | 2 >>

Adventné stretnutie členov OO JDS Žilina

Záznamy: 1 - 4 zo 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventné Brno a zámok Slavkov, 7.12.2017

Záznamy: 1 - 4 zo 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulášske posedenie - ZŠ Jarná 2.12.2017

Záznamy: 1 - 4 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 >>

Mesiac úcty k starším na Dopravnej akadémii Žilina

Záznamy: 1 - 4 zo 6
1 | 2 >>

Seniorparáda 2017

Záznamy: 1 - 4 zo 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pietna spomienková akcia Červené maky 11.11.2017

Pietna spomienková akcia Červené maky 11.11.2017 v Lietavskej Lúčke

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Mesiac úcty k starším na ZŠ Jarná Žilina

Záznamy: 1 - 4 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 >>

Ozdravno-poznávací pobyt Piešťany-september 2017

Levoča - Levočská hora 21.9.2017

Záznamy: 1 - 4 zo 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Športové hry KO JDS - Rabča 12.7.2017

Záznamy: 1 - 4 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 >>

Návšteva NR SR 7.9.2017

Záznamy: 1 - 4 zo 9
1 | 2 | 3 >>

Spomienkové oslavy 73. výročia SNP

Záznamy: 1 - 4 zo 8
1 | 2 >>