Naše združenie

Správa o činnosti ZO JDS Žilina za uplynulé roky

Na týchto stránkach Vás informujeme, ako pracovala naša základná organizácia a aké výsledky dosiahla za uplynulé roky volebného obdobia. Naša činnosť sa vyznačovala rôznymi aktivitami, ktoré sme pripravili pre našich členov.