Ostatné aktivity

V Žiline sme oslávili 25. výročie vzniku ZO JDS Žilina

 

            Dňa 6. októbra 2016 sme spojili minulosť s prítomnosťou a pripomenuli sme si 25. výročie našej ZO JDS Žilina. Slávnostná členská schôdza spojená so Slávnostnou akadémiou  sa konala za účasti primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu, predsedu KO JDS Dr. Michala Kotiana a ďalších pozvaných zástupcov spolupracujúcich organizácií, bývalých funkcionárov ZO JDS a členov ZO JDS. Spolu sa akcie zúčastnilo 352 osôb.

            Na slávnostnú akadémiu boli pozvaní aj jubilanti 80, 85, 90 až 94 roční, ktorí sú „živou kronikou“ organizácie. Prezentáciu 25-ročnej histórie ZO JDS Žilina prítomným predniesla predsedníčka ZO JDS Žilina Alžbeta Vítová. Základná organizácia JDS v Žiline pôsobí v našom meste už 25 rokov. Vznikla pri Klube dôchodcov v Sedláčkovom Sade Žilina  1.6.1991.  V čase svojho vzniku mala organizácia 170 členov. Prvým predsedom bol Jozef Hikker. Po jeho odchode po dvoch rokoch prevzal funkciu Albín Pranda. Od februára 1998 sa stala   predsedníčkou ZO Margita Muščíková, ktorá 14 rokov viedla organizáciu. Od marca 2012 je predsedníčkou  Alžbeta Vítová, ktorá vedie organizáciu doteraz.

Slovo bolo dopĺňané premietaním fotografií a obrázkov. Pripomenuli sme si mená a tváre ľudí, ktorí stáli pri zrode tejto organizácie, pripomenuli sme si bývalých funkcionárov, ale i radových členov, ktorí prejavili dôveru Jednote dôchodcov na Slovensku tu v ZO Žilina. 25-ročné obdobie organizácie je dosť dlhý čas na to, aby sme mohli ukázať čo dobré a užitočné sme urobili a vniesli tak do života veľa pozitívneho. Činnosť sme zamerali najmä na zlepšenie a skvalitnenie života našich seniorov, ale organizácia sa vyjadrovala aj k veciam verejným. V príhovore predsedníčka podrobnejšie uviedla uskutočňované činnosti a podujatia, ktoré organizácia zabezpečovala, ale aj podujatia a úlohy, ktoré zabezpečuje pre svojich členov v súčasnosti. Skôr ale bolo potrebné preštudovať si staré zápisnice, z ktorých sme informácie čerpali, bolo treba porozprávať sa starými funkcionármi ZO, ale aj so staršími členmi, aby informácie boli čo najpresnejšie. Niektorí členovia nám zapožičali staršie fotografie, ktoré dokumentovali zábery z činnosti organizácie 15 až 25 rokov dozadu. Zástupcom spolupracujúcich organizácií sme odovzdali za ich dlhoročnú pomoc a spoluprácu v prospech JDS Ďakovné listy, kvety a perníkové ďakovné srdiečka. Bývalých a súčasných funkcionárov  sme ocenili Pamätným listom a kvetmi. Našim jubilantom sme  osobne zablahoželali kvetmi.  Občerstvenie bolo slávnostnejšie ako inokedy. Slávnostný podtón celého podujatia umocnilo aj kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ L. Árvaya Žilina, škola nám poskytuje kultúrny program od vzniku organizácie. Pre túto slávnostnú príležitosť náš člen pán Štefan Zvarík zložil báseň „Tebe JDS“, báseň predniesla naša recitátorka Mgr. Gundová Eva. V závere vystúpila Ženská spevácka skupina ZO JDS z Dolnej Tížiny, ktorá v tohoročnej celoslovenskej prehliadke speváckych súborov  v Žiari nad Hronom patrila medzi najlepších na Slovensku.

            Nie sme naučení na slávobrány ani na červené koberce, ale za nami je kus práce, viac ako 1 200 členov a chuť robiť i naďalej všetko s láskou a s otvoreným srdcom pre každého, bez nároku na odmenu. Pri stretnutí sa najmä s vekovo staršími členmi bolo vidieť radosť zo stretnutia, slzy dojatia. Krásne slová uznania prítomných členov nás veľmi potešili. Ďakujeme, Ing. Igorovi Chomovi primátorovi mesta a Ing. Jurajovi Blanárovi predsedovi ŽSK, že sme mohli zorganizovať a zažiť takúto krásnu a ľudsky citlivú akciu aj vďaka  finančnej podpore Mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja.

 

                                                                                                          Alžbeta Vítová

                                                                                              predsedníčka ZO JDS Žilina

 

 

V Žiline sme si uctili  pamiatku obetí  I. svetovej vojny  a obete všetkých vojnových konfliktov

 

            Dňa 11.11.2015 o 11 hod. a 11.min. sa rozozvučali v Žiline sirény na pamiatku obetí  1. Svetovej vojny , ale i obetí všetkých vojnových konfliktov.  Spolu s nami tak urobili iste mnoho ľudí  na celom svete, ako odozvu na Výzvu severotalianskeho  mesta Rovereto po skončení  I. svetovej vojny, ktorú iniciovalo  Francúzsko v roku 1919 na tento deň ako „Deň padlých vojnových veteránov“.

            Pietna spomienka sa uskutočnila na starom žilinskom cintoríne pri pomníku padlých vojakov v 1. svetovej vojne za účasti zástupcu primátora mesta Patrika Gromu, predsedu OblV SZPB Žilina Juraja Drotára, zástupcov  Únie vojnových veteránov vojenských misií zo Žiliny a z Martina pod vedením Jaroslava Duloviča, predsedníčky OO JDS Žilina Berákovej Evy, členov ZO JDS Žilina  s predsedníčkou Alžbetou Vítovou, žiakov Dopravnej akadémie Žilina so svojou učiteľkou p. Sikorovou Máriou, ako aj ostatných občanov Žiliny.

            Položením vencov a kytíc červených makov a zapálením sviečok na hrobe  sme tak spoločne vzdali hold padlým vojakom. Svoju úctu a spolupatričnosť sme vyjadrili aj pripnutím si kvetov divých makov, tak ako to robia v celej Európe . Emotívnu báseň „Na flámskych poliach“ predniesla prítomným predsedníčka ZO JDS Žilina Alžbeta Vítová. Báseň napísal kanadský vojenský lekár po bitke pri Belgickom  mestečku Yprés  v r. 1915, kde zahynuli tisíce vojakov. Báseň sa dostala do Anglicka a tam vznikla tradícia zdobiť hroby padlých, ale aj účastníkov tejto piety  kvetom červených makov.

Prvý zástupca primátora Ing. Patrik Groma vo svojom príhovore  povedal „Udalosť, akou bola prvá svetová vojna, si treba pripomínať. Mali by sme sa držať hesla: „Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu“. Dnešná generácia by nemala zabúdať na to, čo všetko si museli ľudia počas vojny vytrpieť.“

            Predseda OblV SZPB Žilina plk. Juraj Drotár zdôraznil, že „Milióny mŕtvych v obidvoch svetových vojnách znásobené obeťami mnohých menších konfliktov, ale aj súčasné obete mierových misií a operácií z radov slovenských občanov, sú výzvou pre hľadanie mierových riešení všetkých konfliktov. Po skončení pietneho aktu sme sa spolu s pánom Drotárom zastavili  aj pri ďalších vojenských  hroboch na starom cintoríne v Žiline.

            Položiť kvety červených makov a zapáliť sviečky boli členky výboru ZO JDS Žilina aj pri pamätníkoch v Závodí, v Budatíne, v Strážove, v Trnovom, v Žilinskej Lehote, v Mojšovej Lúčke a na novom cintoríne v Žiline.

 

                                                                                              Alžbeta Vítová

                                                                                   Predsedníčka ZO JDS Žilina

 

 

Naša návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

               

         Počas troch májových dní, od 16. 5. 2015 do 19. 5. 2015 sme sa zúčastnili autobusového zájazdu do Štrasburgu, ktorý sa konal na základe pozvania poslankyne EP p. Mgr. Moniky Smolkovej. Stretli sme sa tam rôzne skupiny ľudí, ako žiaci zo základnej školy, žiaci zo strednej školy, študenti VŠ, zamestnanci štátnej správy, výhercovia rôznych kvízov o EÚ, športoví reprezentanti. My sme boli v skupine vybraných 6 seniorov, dlhoročných členov JDS zo  základnej organizácie Žilina. I keď sme boli generačne rôznorodí, bol to dobrý kolektív, výborná organizácia a starostlivosť o nás.

Ubytovaní sme boli v malom meste Erstein, v peknom čistom hoteli, kde sme sa aj stravovali. Po asi 15 hodinovej ceste a po dobrej večeri sme išli konečne odpočívať.

         Na druhý deň po raňajkách sme odišli spoločným autobusom do Štrasburgu. Najskôr sme si prezreli prekrásnu katedrálu, kúpili suveníry a odišli do prístavu, aby sme absolvovali poznávaciu plavbu loďou po rieke, ktorá preteká mestom. Bol to veľmi pekný zážitok vidieť všetky pamätihodnosti tohto starobylého mesta. Loď bola otvorená, počasie veľmi pekné, čo umocňovalo náš zážitok. Po asi hodinovej plavbe sme si posedeli pri kávičke v kaviarni pri katedrále, poobzerali okolie a vydali sa na prehliadku Európskeho parlamentu (EP).

Keď sme vošli na nádvorie parlamentu, čakalo nás veľmi milé a dojemné privítanie. V množstve okien sa objavila slovenská vlajka. Z tohto okna nás mávaním zdravila pani poslankyňa EP Mgr. Smolková. Boli sme hrdí na to, že i keď sme malá krajina, sme súčasťou tejto veľkej európskej rodiny. Odtiaľ sme sa presunuli do budovy parlamentu. Prešli sme osobnou prehliadkou a usadili sa v menšej zasadacej miestnosti, kde sme si vypočuli zaujímavú prednášku o fungovaní EP. Osobne nás prišla privítať pani poslankyňa EP Mgr. Smolková spolu s pánom poslancom EP Maňkom.  Predstavila sa a objasnila nám podľa čoho si vybrala účastníkov tohoto zájazdu. Hovorila tiež niekoľko zaujímavosti z parlamentu, napr. aj to, že naši slovenskí poslanci tvoria dobrý kolektív, bez ohľadu na to, z ktorej sú strany, alebo v ktorej frakcii pracujú. Tiež odpovedala na naše otázky, ktorých bolo niekoľko aj od nás dôchodkýň.  Potešili nás jej slová na záver besedy: „Dnes ma prekvapili dôchodcovia zo Žiliny, ktorí boli tak perfektne pripravení, že keďže som učiteľka, tak na hodine Európskej únie Vám dávam, určite 1*“. Iste si viete predstaviť, že to bolo pre nás veľké povzbudenie.

Potom nasledovalo spoločné fotenie s pani poslankyňou. Urobili sme rozhovory pre televíziu TA3. Pani poslankyňa sa veľmi ochotne a trpezlivo fotila s každou skupinou nášho zájazdu, čo sme obdivovali. Po fotení sme odišli priamo do zasadacej miestnosti parlamentu, resp. na galériu, kde sme asi ½ hod., sledovali zasadnutie pléna cez slúchadlá s našim slovenským prekladom. Nakoniec na nádvorí parlamentu sa s nami rozlúčila pani poslankyňa EP Mgr.Smolková, ktorá v nás zanechala príjemné dojmy.

V závere musíme povedať, že mnohí ľudia ešte stále nedoceňujú význam Európskeho parlamentu. Myslia si, že poslanci majú nezaslúžené vysoké platy a pod. Ale ich pracovná doba je podľa programu schôdze, ktorý sme obdržali na celý týždeň od 9,00 hod. do 23,00 hod. Musia veľa študovať, pripravovať sa na zasadnutia, doma chodia na rôzne besedy, prednášky, akcie... A to nekonečné cestovanie, no nie je im čo závidieť. V parlamente sa riešia rôzne veci týkajúce sa nás všetkých. Myslíme si, že naši občania by mali zodpovednejšie pristupovať k voľbám do Európskeho parlamentu, hlavne sa ich zúčastňovať a voliť zodpovedných a schopných ľudí.

 V týchto dňoch sme už obdržali od pani poslankyne EP Mgr. Moniky Smolkovej aj prisľúbené DVD s nahrávkou nášho pobytu v Štrasburgu. Pri jeho pozeraní sa nám v mysli vynorili všetky milé spomienky z návštevy EP. Všetko bolo perfektne pripravené, zorganizované a zapadalo do seba ako puzzle. Chceme sa poďakovať touto cestou pani poslankyni EP Mgr. Monike Smolkovej, že nám umožnila túto návštevu EP a tak sme mohli získať nové poznatky a vedomosti o Európskej únii. Takýto pekný zážitok prajeme aj iným seniorom.  Ďakujeme  Vám.

A úplne na záver naše poďakovanie patrí  aj  pánovi Mgr. Žecovi Miroslavovi , asistentovi poslankyne M. Smolkovej, ktorý sa nonstop 24 hod. denne o nás staral.

         Zostávame s pozdravom a s úctou: Alžbeta Vítová, Lýdia Macháčová, Eva Kmeťová, Júlia Krupová, Juliana Belošovičová a Božena Jánošíková – účastníčky zájazdu.

Žilinská základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  hodnotila

 

Život je krásny, lebo má viac začiatkov, ako koncov..!

Vo štvrtok dňa 26. Februára 2015 bola Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline  obsadená skoro na sto percent. Žilinskí členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov pod vedením predsedníčky Alžbety Vítovej sa stretli na hodnotiacej členskej schôdzi. Prejav uznania seniorom prišiel vyjadriť aj zástupca primátora Ing. Patrik Groma,  predseda a podpredseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Dr. Michal Kotian a Ing. Pavol Kozák a ďalší hostia.

Program bol bohatý, veď bolo čo hodnotiť za minulý rok, toľko aktivít mali členovia.  Nebola to len samá zábava, ale  boli sme aj účastníkmi pietnych aktov, spomienkových slávností či výročí SNP. Veď mnohí si ešte pamätajú vlastné zážitky. Minulý rok bol na udalosti v našej organizácii pestrý, veselý, ale aj náučný. A tak chceme pokračovať aj v tomto roku.  Pri zabezpečovaní úloh nám pomáhali aj orgány samosprávy a mnohé spolupracujúce organizácie, ktorým za ich pomoc naša ZO JDS odovzdala Ďakovné listy.

V Žiline zo zainteresovaných už nikto nepovie  - že čo takí dedkovci-pletkovci, čo už len môžu robiť. To už o dôchodcoch dávno neplatí !

Starší človek potrebuje predovšetkým spoločnosť rovesníkov, činnosť vhodnú jeho veku a možnosť keď to potrebuje, zájsť si za niekým porozprávať, dozvedieť sa niečo nové, čo by ho povzbudilo a dodalo chuť do života.

A toto do bodky  umožňuje naša Základná organizácie Jednoty dôchodcov v Žiline. Naplánovali sme si  na tento rok pestrú činnosť  - a čo je vynikajúce, plán činnosti, informácie pre členov a ponuky pobytov so zľavami pre dôchodcov  - všetky tieto informácie vyšli v časopise, ktorý sponzorsky vydala pre našich členov firma Ardsystém s.r.o.  , za čo aj touto cestou ďakujeme.

V tomto roku sme si naplánovali okrem stretnutí na členských schôdzkach stretnutia na plavárni, v divadle, na koncertoch, na turistických zrazoch či športových hrách. V programe je majálesová zábava, súťaž v petangu, seniorparáda, výlet Flóra Olomouc, Banská Štiavnica, Sv.Antol, či adventná Budapešť. Môžete sa prechádzať po historickej Žiline so sprievodcom, ale sa aj zúčastniť pietnej spomienky na obete I. a II. svetovej vojny, spomienkovej oslavy SNP či pietneho aktu kladenia vencov  pri pamätníku umučených v Chrastí. Ak si trúfate prezentovať sa s vlastnou tvorbou – môžete sa zúčastniť mestského či okresného kola v prednese poézie či prózy, alebo vlastnej tvorby.

Je toho ešte dosť, čo plán činnosti ZO JDS Žilina ponúka na tento rok. Určite si každý nájde „to svoje“, čo ho zaujme a poteší. Nebuďte sami, príďte medzi nás a svet bude krajší ! O našej činnosti sa môžete dozvedieť viac aj na našej internetovej stránke: www.jdszilina.webnode.sk

My vieme že to, čo spôsobuje starnutie nie je vek, ale opustenie ideálov. A v našej základnej organizácii Jednoty dôchodcov v Žiline máme vytýčených toľko ideálov, že na starnutie naozaj nebude kedy !!!

                                                                                                                  Alžbeta Vítová

                                                                                                       predsedníčka ZO JDS v Žiline

 

 

Dňa 10.mája 2014  ZO JDS vo Vraní na čele s jej predsedníčkou pani Annou  Niníkovou  a členmi výboru zorganizovali slávnostné posedenie v Kultúrnom dome  pri príležitosti Dňa matiek. Tu bola vzdaná úcta najstarším ženám v obci. Ženy a matky  slávnostným príhovorom pozdravil poslanec p. Ján Puček a všetky  obdaroval červenou ružičkou Predsedníčka OO JDS Ing.Eva Beráková hovorila tiež  o histórii osláv sviatku materstva.
Členky výboru pripravili pohostenie. Umelecky vydekorované ovocie, syry a všakovaké dobrôtky , koláčiky až sa stoly prehýbali. Malé detičky s pani učitelkou si pripravili velmi milé pásmo tančekov a spevu. Tak pozdravili svoje  mamičky , krstné a staré mamky. Nedali sa zahanbiť ani krojované speváčky s harmonikármi. Ťažko bolo sa lúčiť. Na záver povedali sme si, však v júni bude deň otcov,  tak mali by sme sa stretnúť opäť.

 

Prechádzka po historických miestach Žiliny

            V nedeľu popoludní dňa 28.4.2013 sme sa vybrali už druhý krát po stopách histórie nášho mesta. Pomaly sme sa presúvali od jedného historického objektu k ďaľšiemu a ďaľšiemu. Tentokrát to bola trasa od Katolíckeho domu až po Remeselnícky dom. Sprevádzal nás Mgr. Michal Macháč. Jeho rozprávanie upútalo prítomných členov. Mnohých to podnietilo i k ďalším zvedavým otázkam smerom k sprievodcovi.  A mohli sme históriu vnímať a uvedomovať si ju spolu s básnikom:

Tam, kde sa rieka k rieke do trojústia vinie

tam vyznávam a ladím spev svoj o Žiline.

Ako Ťa velebiť a zvečniť do krásy

cez všetky tvoje taje, sny aj otrasy,

keď medzi múry odklínal čas slávne deje,

keď prítomnosť už súčasnosťou nie je.

Reliéfy pod omietkou času driemu si –

dávny sloh, nový štýl a nové rébusy,

od čiarky k čiare odkrýva sa história

tu každý kameň, dom sa k minulosti zbíja

a bolo dejov, kronikárov do listín.

                                              

                                                 Ján Frátrik

             Dobrý deň, Žilina /úryvok/

 

                                                                                                          Alžbeta Vítová

               predsedníčka ZO JDS Žilina

 

UČÍME SA NAVZÁJOM

V mesiaci decembri sme realizovali náš projekt UČÍME SA NAVZÁJOM, ktorého cieľom bolo prepojiť mladú i staršiu generáciu, nadviazať dialóg medzi generáciami, vymieňať si medzi sebou skúseností a naučiť našich dôchodcov prácu s počítačom na internete, aby sa stali menej závislí na strednej generácii. Tento projekt bol financovaný ŽKF, ktorý spravuje prostriedky venované mestom Žilina.

 

Dňa 4.12.2012 – Práca na počítači

Celkom 16 členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo tejto časti projektu, kde spolu so žiakmi pod vedením učiteľky informatiky sa učili nájsť a prezerať si webové stránky, učili sa hľadať vlakové a autobusové spojenia, recepty, automapy a posielať elektronické pohľadnice s blahoželaním. Každý senior mal prideleného 1 žiaka, ktorý mu bol nápomocný pri práci na internete.

Táto časť sa konala v priestoroch Dopravnej akadémie, Košická 2 Žilina v stredisku odbornej prípravy.

Dňa 10.12.2012 – Beseda žiakov a seniorov

Beseda sa konala v priestoroch školy Dopravnej akadémie, Rosinská 2 Žilina, kde nás privítal riaditeľ školy Ing. Michalec. Poukázal na význam solidarity medzi generáciami, chorých so zdravými, bohatších s chudobnejšími. V krátkom vystúpení žiačka školy predniesla báseň. Potom nasledovala beseda. Táto bola zameraná najmä na porovnanie života kedysi a dnes. Porozprávali sme mladým predovšetkým naše spomienky z detstva na Vianoce. Pospomínali sme si najmä na zvyky, darčeky, vianočné jedlá, koláče. Nechali sme im aj nejaké recepty na varenie a pečenie.

Dňa 17.12.2012 – Spoločná návšteva kultúrneho podujatia

“Čaro Vianoc v Terchovej”

V Mestskom divadle Žilina sme sa spoločne zúčastnili pekného kultúrneho podujatia a to vianočného galaprogramu folklórneho súboru Rozsutec pod názvom “Čaro Vianoc v Terchovej”. Toto kultúrne podujatie navštívilo 24 členov ZO JDS Žilina a 15 žiakov + pedagogický dozor , spolu 40 osôb.

Fotky zachytávajúce atmosféru všetkých troch dní si môžete pozrieť vo fotoalbume na webe.

 

 

                                                                                     Alžbeta Vítová

                                                                              predsedníčka ZO JDS Žilina

 

 

Prechádzka historickou Žilinou

 

Žilina v tomto roku slávi svoje jubileum – 700 rokov od prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. Preto sme sa rozhodli aj my členovia ZO JDS v Žiline, že si svoje vedomosti o meste obnovíme a doplníme.

         V nedeľu 30. septembra 2012 sme uskutočnili spoločnú prehliadku po historickej Žiline. Prechádzali sme od hotela Astória cez námestie A.Hlinku, po schodoch cez balustrádu až k Mestskému divadlu a ku kostolu Najsvätejšej trojice. Odtiaľ cez Horný val, okolo Lombardiniho domu k Makovickému domu. Odtiaľ sme sa pomaly presunuli  na Mariánske námestie a popri hotelu Grand k Synagóge.

Cestou sme sa zastavili pri významných historických budovách a čo-to o ich histórii sme sa dozvedeli. Ba dozvedeli sme sa aj legendu o záhadnej vedme a požiari v Žiline. Sprevádzal nás Mgr.Michal Macháč, ktorému touto cestou ďakujeme za sprostredkovanie nových informácií.

         Žijeme v Žiline už viac rokov, podaktorí sa tu aj narodili, ale mnohokrát ani nevieme, alebo možno sme už aj pozabudli, že aké významné udalosti sa tu v našom meste udiali, alebo aké významné osobnosti tu žili. Istotne zorganizujeme aj ďalšiu prehliadku mesta po inom okruhu.

         Takouto formou sme sa chceli aj my pripojiť k oslavám nášho mesta.

 

                                                          Alžbeta Vítová

                                                  predsedníčka ZO JDS Žilina