Informácie o nás

Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia - Žilina

 

Všetko, čo sme vykonali s láskou, zostáva“

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Žiline pôsobí v našom meste už viac ako 25 rokov. Vznikla pri Klube dôchodcov v Sedláčkovom Sade Žilina  1.6.1991.  V čase svojho vzniku mala organizácia 170 členov.

Prvým predsedom ZO JDS Žilina bol Jozef Hikker. Po jeho odchode po dvoch rokoch prevzal funkciu Albín Pranda. Od 4.2.1998 sa stala   predsedníčkou ZO Margita Muščíková -14 rokov viedla organizáciu. Po nej prevzala funkciu predsedníčky  od 29.3.2012  Alžbeta Vítová, ktorá vedie organizáciu doteraz.  

 

 

Rok

 

Počet členov k 31.12.  

 

Rok

 

Počet členov k 31.12.

1998

272  členov

2008

1266 členov

1999

292  členov

2009

1225 členov  

2000

168  členov

2010

1115 členov

2001

195  členov

2011

1027 členov

2002

400  členov

2012

  942 členov

2003

533  členov

2013

1002 členov

2004

687  členov

2014

1076 členov

2005

948  členov

2015

1213 členov

2006

1083 členov

2016

1242 členov

2007

1075 členov

2017

 

2018

 

2019

1254 členov

 

1313 členov

 

1374 členov

 

Za obdobie svojho trvania sa členská základňa menila prirodzeným spôsobom. Dynamicky sa rozvíjala celá základná organizácia, ktorá za 25-ročné obdobie  nadobudla  charakter  organizácie s dlhoročnou  tradíciou s bohatými  skúsenosťami, s pevne stanovenými cieľmi svojej organizovanej činnosti, ktorá má širokú škálu rôznych kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a záujmových aktivít, poskytujúcich veľa vhodných príležitosti na uspokojovanie záujmov jej členov. Naše aktivity pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie,  prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie  sa do spoločnosti.

Naša činnosť je naozaj bohatá a rôznorodá. Snažíme sa, aby si mohol niečo vybrať pre seba čo najväčší počet našich členov. Aj my sa boríme medzi rôznymi problémami a úskaliami. Ale spoločnou prácou obetavých členiek výboru sa dá zvládnuť veľa.

„Všetko, čo sme vykonali s láskou, zostáva“.  Netreba snáď ani spomenúť, koľko úsilia si to všetko vyžaduje.  A veru po viac ako 25-ročnej činnosti zostávajú výsledky. Nápady, myšlienky, činy, ktoré boli pretvorené do konkrétnych skutkov.      

                                                  Alžbeta Vítová, predsedníčka ZO JDS Žilina