ZO JDS Dolná Tižina

            Obec Dolná Tižina leží v Terchovskom výbežku Žilinskej kotliny vo výške 440 m.m.m. Prvá zmienka o názve obce je z roku 1439 ako Chysina, neskôr Cyzyna, od roku 1518 Chyssyna, od roku 1598 Czizina, od roku 1773 Tižina a od roku 1920 Dolná Tižina.

            Obec pôvodne patrila k panstvu Starý hrad, neskôr ku hradu Strečno. V roku 1598 mala 23 domov a mlyn, v roku 1721 mala 21 daňovníkov.  V roku   1784 sa na jej území  nachádzalo 205 domov, v ktorých žilo 212 rodín. V tom čase mala obec 1226 obyvateľov.

            Na začiatku 19. storočia postihol obyvateľov , najmä deti, týfus a mor. Ako pamiatka na túto udalosť je postavený nad obcou morový stĺp . Veľa ľudí podľahlo epidémii, a tak v roku 1828 mala obec síce 340 domov, ale len 898 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lese.

            Medzi najstaršie stavby v obci patrí budova fary, pôvodne drevená, ktorá bola postavená v roku 1789 a Kamenný most z roku 1830. Avšak dominantou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela, postavený v roku 1875 a obnovený v roku 1960. V jeho interiéri nájdeme maľby od významného slovenského maliara Jána Hanulu.

            Základnými symbolmi obce sú erb spolu s pečaťou a vlajkou. Pôvodná pečať má priemer 25 mm, v jej strede je umiestnený kríček s tulipánovým kvetom. Zo znaku na pečati je odvodený aj erb obce. Po obvode pečate ja nápis SIGIL /VM/.P/OSSESIONIS/.TIZINAE.

            V súčasnosti sa v obci nachádza 422 domov a obec má 1377 obyvateľov.

 

            ZO JDS v obci Dolná Tižina bola založená 16. 4. 2015 za účasti predsedníčky OO JDS Žilina Ing. Berákovej, preds. RK OO JDS Ing. Scheberovej, starostky obce Ing.  Ďuricovej,  pani  Ondrovej - spolu v počte 25 členov.

 

Predsedníčkou ZO je Ondrová Eva. Bohatú a rôznorodú činnosť predstavujeme  prehľadom činnosti, ktoré uskutočnila ZO v roku 2016.

ČINNOSŤ JEDNOTY DÔCHODCOV V OBCI ZA ROK 2016

 

Január:          31.1.2016, dobrovoľní hasiči získali od ministra vnútra nové                                auto. V kultúrnom programe účinkovala aj ŽSS pri JDS

Marec:                      Členovia JDS si urobili výlet do Košíc. Obdivovali krásu mesta, historické pamiatky, najmä dych vyrážajúci Dóm Svätej Alžbety.

Apríl:              16.4. sa konal v obci aj za účasti JDS „SMETIZBERÁK“ (čistenie obce od smetí a neporiadku.)

Máj:                           8. mája sa v Súľove konala regionálna prehliadka folklóru pre dospelých. ŽSS si vyspievala pekné 3. miesto.

                        5.5. OO-JDS-ŽILINA poriadala literárne popoludnie – prednes poézie, prózy. 2 členky reprezentovali našu JDS.

                        Oslava Dňa Matiek (účasť starostka a poslanec obce) váľanie mája pred kostolom. (kultúrny program)

Jún:                            Úspešný – 16.6.2016 sa 5. členiek zúčastnilo okresných športových hier v Žiline, 2 obsadili 3 miesta.

ŽSS reprezentovala Žil. kraj na krajskej prehliadke seniorských speváckych  a tanečných súborov v KNM.

            Odborná porota im pridelila zo všetkých účinkujúcich 1. miesto.

Júl:                             Zdravotné vychádzky do okolitej prírody (opekanie, varenie guláša), relaxácia v Aquaparku Turčianske Teplice.

August:         Zájazd do PĽR a návšteva soľnej bane vo Wielicske. Nezabudnuteľné zážitky.

September: 21.9. poriadalo mesto Žiar nad Hronom 17. celoslovenskú priehliadku speváckych súborov seniorov. ŽSS zastupovala Žil. kraj a na prvý krát sa uviedla mimoriadne úspešne.

Október:       Michalské hody – kultúrny program, obetné dary pre kostol, ponúkanie domácich koláčov.

                        19.9. – spoločne s Obecným úradom príprava – Október – mesiac oceňovania seniorov: od 70 – 93 rokov.

November:   Mimoriadne vydarená akcia: „Červené maky“

                        Dňa 11.11. o 11. hodine rozozvučanie zvonov a modlenie sa pred MÓROVÝM STĹPOM za obete svetových vojen.

December:   4.12. účasť na vianočných trhoch, predaj vlastnoručných výrobkov, kultúrny program.

                        7.12. Adventné stretnutie členov OO JDS na MÚ Žilina – spev.

 

                                                                                                             Eva Ondrová

                                                                                              predsedníčka ZO JDS Dolná Tižina