ZO JDS Strečno

Vážená pani predsedníčka,váž. pán podpredseda KO, milé kolegyne, milí kolegovia.

 

Začnem trošku netradične..

  Tam okolo Strečna cesta nebezpečná, pod zámkom sa skryli v bielych plachtách víly“. Istotne sú mnohým z vás tieto verše známe, tak ako známa je aj  moja rodná obec  Strečno, preto nebudem hovoriť o jej histórii, lebo  tú si môžete vyhľadať na internete. Chcem vás oboznámiť  so Strečnom aké je dnes, prípadne vám ponúknuť tip na výlet pre vašich členov, na ktorý by ste určite nezabudli.

Dostať sa k nám je veľmi jednoduché. Chodia k nám autobusové spoje i vlak, ktorý má síce zastávku v Nezbudskej lúčke,ale názov má Strečno. Odtiaľ asi 15 min.pešou chôdzou  sa dostanete sa pod hrad. O histórii vám hovoriť nebudem , o tej vám povedia skúsené sprievodkyne hradu. Pod hradom tečie rieka Váh a na nej máme 2 atrakcie. Jednou je kompa, ktorá preváža automobily a skracuje cestu od Martina a Vrútok smerom do Varína a Terchovej, ktorý by ináč museli ísť na Žilinu. Druhou atrakciou sú plte. Trať, ktorou sa môžete plťou zviesť meria 7 km.Za pekného počasia je to úžasný zážitok so zaujímavým vtipným výkladom našich pltníkov. Mimoriadnou zvláštnosťou tejto jazdy je, že v jednom bode trasy môžete vidieť 2 hrady,Starý hrad na Nezbudskej strane a strečňanský hrad , čo sa vám pri ceste autom nepodarí. Neďaleko hradu sa nachádza pomník francúzskych partizánov, odkiaľ je krásny výhľad na celú obec , kostol a tiež na blízky priemyselný park.

Ak ste športovo zdatní,ponúkam vám navštíviť u nás športovú halu s bowlingovou dráhou, ďalej cyklotrasu, ktorá vedie zo Strečna okolo Váhu a vodného diela až do Žiliny. Okrem cyklotrasy vedú od nás  aj turistické trasy do okolitých hôr Malej Fatry.

Naša obec žije čulým kultúrnym životom. Máme u nás dychovú hudbu, tanečné hud.skupiny a 5 speváckych súborov, zastúpených všetkými vekovými kategóriami , od malých detí a končiaci nami seniormi. Ďalej tu máme výborný ochotnícky súbor, ktorý nám každoročne  obohacuje  vianočné sviatky tým,že nacvičia vždy novú div. hru.

 Čo sa týka kultúry musím sa ešte pochváliť, že ako jedna z mála obcí máme vydanú knižnú publikáciu Strečno, z ktorej sa môžete dozvedieť o  histórii,o tradíciach,o kultúre, o športe a doplnená je veľmi peknými fotografiami. V októbri,  dostal  každý náš člen od pána starostu túto knihu ako  darček k Mesiacu úcty k starším.

Okrem toho sa u nás vydávajú obecné noviny s názvom Strečňanský hlásnik, do ktorého prispievam aj ja a informujem o aktivitách v  našej  ZO.

A teraz mi dovoľte povedať pár slov  o našej ZO. ZO v Strečne  vznikla v r. 1996 a ja som  jej predsedníčkou od februára   2013, kedy celý výbor zložil funkcie a hrozilo, že u nás JD zanikne. Mne ako novej členke to bolo ľúto a tak som dala dohromady pár ľudí,  s ktorými sme sa podujali na pokračovanie fungovania ZO a snažíme sa pre našich členov v rámci možnosti pripravovať  rôzne aktivity. Spomeniem iba niektoré. Každoročne organizujeme Deň matiek, ktorý spájame s oslavou dňa otcov, mesiac úcty k starším spájame s oslavou jubilujúcich členov a výr. člen.schôdze spájame s fašiangovým posedením. Usporiadali sme 2 ročníky Katarínskej zábavy na ktorú pripravujeme aj program, ktorý si dáme nahrať na CD a na deň matiek ho našim členom premietame. Boli sme na div. Predstavení v Martine a v Žiline, zúčastňujeme sa akcií, ktoré poriada OO JDS či už adventného stretnutia,fašiangovej zábavy alebo šport.hier.

S čím sa ale musím pochváliť, je to, že sme si zobrali pod patronát jedno miesto v obci, ktoré skrášľujeme a to tak, že tam vysádzame kvety na jar, potom to celý rok okopávame a okolie kosíme. A ono sa nám odvďačuje, krásnym zakvitnutím, za čo nás občania veľmi chvália. Tiež sa musím pochváliť, že od môjho nástupu sme si zaviedli kroniku, ktorú máme naozaj veľmi peknú.Do kultúry zahrňujem spev.súbor seniorov Jesienka, ktorý som dala dohromady ja a ktorý ste mali možnosť už počuť a v našej obci sa už nezaobídu bez nášho vystúpenia žiadne oslavy.Tiež sme zorganizovali v spolupráci so ZŠ počítačový kurz a navštevujeme  už 2 ročník.A ešte spomeniem,že každoročne sa spoločne zúčastňujeme týždenného kúpeľného pobytu v Nimnici, v r.2013 nás bolo  14, vlani 20 a tento rok mám prihlásených 32 členov. Na tento rok máme naplánovaný výlet na južnú Moravu do Velehradu spojený s návštevou prvej súkromnej sklárne vo Vizoviciach a zámku v Buchloviciach a na jeseň by sme chceli navštíviť Prahu.

Tých aktivít je viac, nechcem vás s nimi zaťažovať, pretože sa opakujú aj u vás, chcem ale na záver vysoko vyzdvihnúť spoluprácu s našim pánom starostom, ktorý nám maximálne vychádza v ústrety a pomáha nám skutočne ako len môže. A naopak, my sa zas snažíme pomôcť tam, kde sa to od nás vyžaduje napr. v apríli pri behu oslobodenia podávame občerstvenie pretekárom, v máji keď máme obecné hody na žiadosť p. starostu pečieme koláče pre účinkujúcich a tiež pre občanov a v auguste , keď sú u nás na pomníku oslavy SNP, tak v obci máme tzv. lekvárové hody, kde sa varí tradičný lekvár v kotloch a my  tu tiež pečieme rôzne slivkové a lekvárové špeciality a samozrejme pri každej akcii Jesienka účinkuje v programe.

Na našej hodnotiacej  schôdzi p.starosta vysoko hodnotil našu prácu a povedal, že našimi aktivitami nereprezentujeme  len nás, našu Jednotu dôchodcov, ale aj našu obec. A poslankyňa miestneho zastupiteľstva , ktorá bola tiež na našej schôdzi, na sociálnej sieti napísala, že máme toľko aktivít, že nebudeme mať kedy ani umrieť. A o to nám ide. Nezaoberať sa vekom ,nerozmýšľať nad chorobami , ale užiť si chvíle, ktoré máme ešte pred sebou  a prežiť ich zmysluplne. Ďakujem vám za pozornosť.

 

Helena Kuzmányová

predsedníčka ZO JDS Strečno