ZO JDS Svederník

                Základná organizácia JDS bola založená 18. novembra 2009. Bolo nás 6 členov, z ktorých sa vytvoril výbor ZO JDS. Do konca decembra sa nám podarilo získať ešte 4 členov. 8. marca 2010 sme spolu s OÚ usporiadali spoločenské posedenie z príležitosti MDŽ. Zišlo sa nás 30 osôb, z toho 10 sme boli členovia ZO JDS. Tých zvyšných 20 sa nám podarilo získať do našej organizácie. Postupne sme získavali i ďalších členov. V súčasnosti je nás 44 členov. Počas roka sa zvykneme aspoň raz za mesiac stretnúť  - či už pri guláši, na spoločnom posedení s jubilantami, v rámci MDŽ, na športových hrách alebo mikulášskej kapustnici. Okrem toho od apríla aspoň raz za mesiac máme turistické vychádzky zamerané na poznávanie katastra obce, starých hradov alebo výlety na slovenské hrady a zámky.

Zúčastňujeme sa i na akciách poriadaných OÚ (dlávenie kapusty, súťaž vo varení kapustnice, fašiangy a p.).