Kontakty

Adresár členov výboru a revíznej komisie ZO JDS Žilina
 

FUNKCIA PRIEZVISKO A MENO, ADRESA KONTAKT
Predsedníčka ZO JDS Žilina

Vítová Alžbeta

0910 794 191,  0911 642 214,  5300932

albeta.vitova@gmail.com
1. podpredsedníčka

Macháčová Lýdia

0902 42 42 79  
machacova@azet.sk
2. podpredsedníčka a tajomníčka

Juneková Alena

0911 509 831
hospodárka

Krúpová Júlia

0904 550 290, 5655955
Členka výboru

Brvnišťanová Alena

///
Členka výboru

Dolinajcová Janka

0904 305 627, 9645436
Členka výboru Ďurníková Anna ///
Členka výboru

Hanuljaková Anna

0949 852 082
Členka výboru Jánošíková Božena 0907 154 461, 72 457 57
Členka výboru

Jakubíková Zlatica

0907 371 298, 7631396
Členka výboru

Jablonovská Stanislava

0907 529 235

Členka výboru Kapitulíková Eva 0911 786 620, 0911 838 906
Členka výboru Mončeková Mária ///
Členka výboru Stranianeková Irena 0907 629 118, 3811619
Členka výboru Tomanová Viktória ///
Predsedníčka  RK

Ing. Beráková Eva

0905 861 571
Členka RK

Boráková Melánia

0910 515 087
Členka RK

Kmeťová Eva

0918 437 786, 5300210
Čestná predsedníčka

Muščíková Margita

0904 389 603