ZO JDS Rajecké Teplice

Záujem byť členom „Rajeckej“ Jednoty dôchodcov

Mnohí noví členovia základnej organizácie JDS v Rajeckých Tepliciach doslova po rokoch opäť navštívili hotel Skalka, a nostalgicky spomínali na zotavovňu Baník, kde strávili krásne mladé roky nielen  v kine, ale aj na školských akadémiách, koncertoch či divadelných predstaveniach.

Tentoraz sa tu stretli na výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JSD) skoro všetci členovia, aby si vypočuli bilanciu organizácie za uplynulý rok od predsedníčky Anny Perkovičovej. Keď pred štyrmi rokmi organizácia vznikla,  mala sotva dvadsať členov.  V stredu, 13. marca 2019, sa tu  sedemdesiat postriebrených hláv skláňalo nad slávnostnou tabuľou, pri ktorej nechýbala ani primátorka  Katarína Hollá, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Marta a Štiffelová a medzi rokujúcich dôchodcov prišiel aj predseda Okresnej organizácie Vladimír Kováč  a okresný predseda SNS Tibor Hanuliak.

Nárast členskej základne svedčí o mimoriadnej bohatej a príťažlivej činnosti. Okrem poznávacích zájazdov na Ukrajinu, do Poľska, športových hier, umeleckých súťaží a podobných akcií, spoločné podujatia sú aj prostriedkom na zmysluplne využitý čas ľudí v seniorskom veku. Aj vďaka ústretovému prístupu vedenia mesta, môžeme aj v tomto roku pokračovať v aktivitách,  ktoré pravidelne uverejňujeme na nástenke.

                                                                        Blažena Zimanová, nová členka ZO JDS v R.Tepliciach

 

 

 

ÚSPEŠNÁ  BILANCIA JDS v Rajeckých Tepliciach

V stredu 15. marca 2017 sa zišli v zasadačke Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, aby bilancovali svoju činnosť za minulý rok.

Bolo im potešením, že ich pozvanie prijala aj primátorka mesta pani Mgr. Katarína Hollá. Predsedníčka základnej organizácie Anna Perkovičová podrobne rozobrala aktivity seniorov v minulom roku, ktoré sa mohli uskutočniť aj vďaka podpore a dotácie mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach.

Naše mesto sme predstavili a ukázali zástupcom okresných organizácií z 11 okresov Žilinského kraja, keď sa tu v lete 2016 zúčastnili krajského turistického zrazu. Členovia JDS mali možnosť výhodnej dovolenky v Chorvátsku, v Podhájskej a spoločného zájazdu do Poľska dokonca dvakrát za minulý rok. Nielen spoločné akcie, ale aj  členské schôdzky utužili naše priateľstvá a dnes už môžeme povedať, že táto spolupráca nám prináša potešenie, radosť, ale aj poučenie, veď vždy sa povie nejaký ten recept, ako si znížiť cholesterol, udržiavať kĺby, či posilňovať imunitu.  Najnovšie  búchaním s pätami o zem bojujeme proti cievnym problémom.

Môžeme povedať, že bilancovanie predchádzajúceho roka bolo úspešné, všetci boli spokojní a tešia sa už na akcie JDS v tomto roku. Na záver posedenie s občerstvením bolo štedré a domáci zákusok „metrový koláč“ pochválila aj pani primátorka, tiež  šikovnú „cukrárku“ Hanku Repkovú. Výbor ZO sa postaral o ostatné občerstvenie, aj jednotlivé členky ZO priniesli rôzne dobroty. Odznelo tiež veľa podnetných nápadov a návrhov. Výročná členská  schôdzka  ZO JDS splnila svoj účel.

                                                                                                          PhDr. Anna Perkovičová

                                                                                                          Predsedníčka ZO JDS

                                                                                                          Rajecké Teplice

 

 

 

 

 

Modlitba a červené maky pri pamätníku – nezabudli sme na vás !                  ... Že včera žili sme, to nie je iba zdanie, i keď dnes ticho ležíme a nad nami červeň divých makov planie... - báseň vojnového lekára, ktorý bol svedkom umierania vojakov, obletela celý svet a stala sa výzvou a spomienkou na obete násilia a vojen.

 

V roku 1918, 11.11. o 11 hodine a 11 minúte zaznela posledná salva z dela pri podpise prímeria, ktorým sa skončila 1. svetová vojna. 11. november bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov, ktorého symbolom  sa stal červený mak, lebo práve červené maky rástli medzi hrobmi vojakov, ktorí padli v bitke o belgické mestečko Yprés v máji 1915.

V tento deň, tak ako v iných mestách a obciach po celom svete, aj v Rajeckých Tepliciach, za hlaholu zvona predstavitelia mesta, cirkvi a občania vzdali úctu pri pamätníku obetiam 1. svetovej vojny a pietnu spomienku.

Dôstojný pán farár z Rajeckých Teplíc, Dalibor Mišura, zahájil pietny akt  modlitbou za tých, ktorí umierali za vlasť a slobodu, tak ako je to vytesané do mramoru pomníka. Celú spomienkovú slávnosť sprevádzal svojou modlitbou, ku ktorej sa pripojili všetci prítomní.

Pani primátorka, Mgr. Katarína Hollá si uctila padlých slávnostným príhovorom a vzdala im úctu položením kytice červených kvetov ku pamätníku.

Na pietnom akte sa zúčastnili aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Rajecké Teplice so svojou predsedníčkou PhDr. Annou Perkovičovou a členovia Únie žien Slovenska, s predsedníčkou Základnej organizácie z Rajeckých Teplíc,  Martou Štiffelovou.

Položením červených kytíc s makmi a ružami vyjadrili dôstojnú pietu a spomienku na obete vojen, ozbrojeného násilia, bez rozdielu, či patrili k víťazným alebo porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, či boli rôznych národností alebo rás. Česť ich pamiatke !

                                                         Anna Perkovičová,  predsedníčka ZO JDS v Rajeckých Tepliciach

 

 

 

Náš výlet

 

Wadowice-Krakow-Wielička

bola trasa výletu, ktorú si vďaka dotácii z Mestského úradu Rajecké Teplice mohli naplánovať a aj uskutočniť  členovia  základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v našom meste. Wadowice sú rodným mestom Jána Pavla II., starobylé mesto Krakow vie vždy prekvapiť niečím novým – no a soľnú baňu vo Wieličke  si chceli pozrieť všetci, ktorí doteraz nemali príležitosť, hoci už v Poľsku boli neraz.

Hoci už bola druhá polovica októbra, počasie nám prialo.  Jasný deň nás prekvapil na námestí Jána Pavla II. vo Wadowiciach, ktorému dominovala socha pápeža. Keď sme vošli do kostola, v ktorom sa práve konala bohoslužba, hneď sme pochopili, aký úžasný vplyv mala atmosféra a prostredie kostola na mladého Karola Wojtylu, ktorý tu slúžil omše. Chrám boží je neskutočne krásny. Vo vnútri sa nachádzali mnohé oltáre, ako aj štyri kaplnky. Všetko bohato vyzdobené a vymaľované. To sa nedá opísať, to sa musí vidieť!

A tak plní dojmov sme sa poprechádzali po námestí a odfotili sme sa pod žehnajúcou sochou Jána Pavla II. Iste nám požehnal, aby sme sa v zdraví vrátili domov...

O Krakowe nám naša sprievodkyňa rozprávala celou cestou v autobuse. Mesto dýcha históriou poľských kráľov a mnohými atrakciami. Keď sme prišli na Rynek Glowny, mali sme šťastie. Zo severnej veže Mariánskeho kostola trubač práve zatrúbil Mariánsky hajnal...

Pozreli sme si Sukiennice, radničnú vežu, kostol svätého Vojtecha, aj  pomník Adama Mickiewicza, okolo ktorého poskakujú študenti na jednej nohe, aby podľa tradície, urobili skúšky, navštívili sme aj Jagelowskú univerzitu. O svoje historické a kultúrne pamiatky sa Poliaci vzorne starajú, všetko je v bezvadnom stave. Čerešničkou na torte mesta je Wawel, sídlo poľských kráľov...

Deň sa pomaly chýlil k večeru, keď sme prišli do soľnej bane vo Wieliczke. Tam bolo všetko, čo sme uvideli, neuveriteľné! Zostúpili sme 380-timi schodmi dolu – a zvládli to všetky naše nohy – a soľný zázrak sa pred nami ukázal v plnej kráse, so všetkými legendami, majstrovskými kúskami soľných baníkov, soľnými lustrami či podlahami. A to by neboli Poliaci, keby v bani chýbali božie domy. Kaplniek niekoľko, ale jeden obrovský, 30 metrov vysoký chrám  so sochou poľského pápeža, vytesaného zo soli. Oltár, podlaha, obrazy, reliéfy svetlá aj lustre – soľ, soľ, soľ ! V soľnom chráme sa konajú omše každý týždeň v nedeľu ! Je to niečo také výnimočné, že príslovie „soľ nad zlato“ je tu viac ako pravdivé !

Plní dojmov a krásnych zážitkov sme sa vracali domov. Určite vieme, že naši susedia Poliaci majú ešte veľa čo ukázať, ponúknuť. Nabudúce to možno budú ich krásne záhrady, ktoré navštívime...

 

PhDr. Anna Perkovičová, predsedníčka ZO JDS  v Rajeckých Tepliciach

Rajecké Teplice, október 2016

 

 

 

POZNAJ ZO v rámci svojho okresu : ZO JDS RAJECKÉ  TEPLICE

 

Hej, Rajecké, vy zemský raj ste pravý,

O vašom vzniku i povesť to vraví:                                          

Keď anjel boží v spravodlivom  hnevu

Von z raja vyhnal Adama a Evu,

 

On na dôvažok prisľúbil jej aj

Vystavať pre ňu nový zemský raj !

Tak uzmierený hneď sa pribral k činu:

A milovanej vytvoril zem inú !

 

Keď Eva zbadala tú krásu,

Hoc na nebeské zvyklá svetlice,

Rukami spľasla, skríkla od úžasu...

Adam jej stvoril  Rajecké Teplice !                                           Jún 1947      Ľudmila Podjavorinská

 

 

Učarovali im Rajecké Teplice

Tak, ako v roku 1947 učarovali Rajecké Teplice Ľudmile Podjavorinskej, ktoré vo svojej básni prirovnala k pravému zemskému raju - tie isté pocity zdieľali aj seniori z jedenástich okresov Žilinského kraja, ktorí sa v tomto meste zúčastnili začiatkom septembra krajského turistického zrazu Jednoty dôchodcov Slovenska. Svoju základňu mali v rekreačnom zariadení ALTAN, kde naozaj bolo o všetkých dobre postarané.

Po zahájení akcie a úvodných slovách predsedu KO JDS Dr. Michala Kotiana sa sedemdesiat účastníkov – seniorov rozdelilo na dve skupiny. Prvá absolvovala trasu pre nenáročných turistov so sprievodkyňou- predsedníčkou ZO JDS z Rajeckých Teplíc, druhá skupina mala trať náročnejšiu, po náučnom chodníku aviedol ju krajský predseda.

Bolo príjemné slnečné počasie, príroda žiarila a vzduch voňal ozónom, keď seniori prechádzali okolo jazierka s labuťami. Potom príjemnou cestičkou okolo hotela Skalka a kúpaliska Laura si išli oddýchnuť do penziónu ELLA, ktorý vedie jedna z členiek JDS. Tam ich čakalo príjemné občerstvenie.

Nezostali dlho, pretože chceli ešte položiť kyticu k buste Jozefa Gabčíka v prímestskej časti R. Teplíc, v Stránskom. Sprievodkyňa ich medzitým oboznámila s históriou mesta, veď za 640 rokov od jeho založenia sa všeličo udialo !

Málokto vie, žehotel Veľká  Fatra, dnes Afrodité bol postavený Národnou bankou, ktorá si v ňom vybudovala aj masívny medený trezor. Pri návšteve hotela sme sa dozvedeli, že počas vojny v ňom boli ukryté korunovačné klenoty českých kráľov.

 

Keď v roku 1938  Hitler rozdelil Československú republiku na Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava, protektor Čiech Reinhard Heidrich sa po obsadení Prahy dostal až do Svätováclavskej kaplnky, kde si nechal ukázať korunovačné klenoty, ktoré dal zhotoviť  Karol IV. v roku 1346  na svoju korunováciu za českého kráľa, ktorá bola 2. septembra 1347 v Pražskej katedrále.

Heidrich si kráľovskú korunu nasadil na hlavu nedbajúc na kliatbu – traduje sa, že kto si neprávom nasadí korunu  českých kráľov na hlavu, krátko na to zomrie.

Tak sa aj stalo. Klenoty onedlho tajne odviezli do trezoru Národnej banky do Rajeckých Teplíc a občan Rajeckých Teplíc, z prímestskej časti Poluvsia – Jozef Gabčík, uskutočnil atentát na Heidricha !  Kliatba sa naplnila...

Nuž, hoci malé mesto, sú Rajecké Teplice späté s veľkými dejinami a my sme na syna nášho mesta, Jozefa Gabčíka právom hrdí.

Preto aj,  predsedníčka ZO JDS z R. Teplíc PhDr. Anna Perkovičová pripomenula pred jeho bustou život tohto hrdinu a predseda KO JDS Dr. Michal Kotian v mene všetkých členov JDS položil k pomníku kyticu kvetov. Všetci prítomní sa poklonili jeho pamiatke.

Popoludňajší program seniorov bol vyplnený športovým zápolením a kúpaním v Afrodite. Unavené nohy pookriali a oči sa nevedeli vynadívať  na krásne prostredie kúpeľov.

Podľa ohlasov našich turistov – všetci boli s priebehom krajského turistického zrazu nadmieru spokojní, ale čo je hlavné, spoznali naše mesto Rajecké Teplice a určite sa sem budú radi vracať.

 

PhDr. Anna Perkovičová

predsedníčka ZO JDS

v Rajeckých Tepliciach

 

 

Keď som v novembri 2014 spolu s  pani Elenkou  Kobolkovou, iniciátorkou, ďalej   okresnou predsedníčkou Ing. Berákovou a ďalšími seniormi zakladala Základnú organizáciu JDS, ani sa mi len nesnívalo, čo všetko sa  o  Rajeckých Tepliciach  dozviem, ako ma obohatí priateľstvo s jej členmi a aké zážitky ma čakajú.                                                                                                                                                                                                           Práve v tomto roku oslávilo mesto 640-te výročie prvej písomnej zmienky o Rajeckých Tepliciach a pri tejto príležitosti sa 1. mája 2016 konala v zasadačke Mestského úradu slávnostná vernisáž výstavy historických pohľadníc mesta, na ktorej sa zúčastnili aj členky našej ZO.

V archívnych záznamoch sa v listine uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého v roku 1376 spomína villa Tapolcha, čiže dedina Teplice. Tak sa zvyčajne nazývali miesta s teplými prameňmi.

Celé územie v povodí rieky Rajčianky patrilo hradu Lietava, čo je písomne doložené prvý raz v roku 1318. V dobe Zápoľskovcov, sa R.Teplice uvádzajú v roku 1496 už ako súčasť lietavského panstva. Sídlilo tu vtedy zopár sedliackych rodín, ktoré sa zaoberali chovom dobytka, roľníctvom, drevorubačstvom, spomína sa aj teplický mlyn a píla.

 

7. decembra 1609 sa stal Juraj Thurzo uhorským palatínom a keďže rád využíval účinky prameňov v Tepliciach, dal upraviť asi v roku 1610 murovaný dom so 7 izbami, kde bolo postarané o pohodlie členov jeho rodiny, priateľov a rôznych politických hodnostárov, ktorých často pozýval na rokovania práve sem. Palatín sám trpel na chronický ischias, bol v kúpeľoch  aj v poslednom roku svojho života v máji 1616. Po jeho smrti si dediči majetok delili, čo kúpeľom neprospelo.

 

Začínajú ožívať až koncom 18. storočia, kedy bol postavený kúpeľný dom s 3 bazénmi – panský, obecný a žobrácky. V roku 1793 bol vypracovaný prvý rozbor minerálnych vôd a v kúpeľoch sa zamestnali prví lekári.

 

V roku 1858 kúpele odkúpil právny zástupca lietavského panstva JUDr. Valér Šmialovský so svojím strýkom Alojzom Pichlom. Dali postaviť nové budovy, bazény, dokonca v roku 1889 kúpele navštívil arciknieža Karol Ľudovít, čo malo pre kúpele veľký význam.

Rozvoju mesta a kúpeľov pomohla aj výstavba železnice, tzv. Rajecká Anča. Do majetku kúpeľov sa dostalo skoro celé katastrálne územie R.Teplíc.

Prvá svetová vojna spôsobila škody nielen kúpeľom, mestu, ale aj ľuďom – pamätník padlým stojí pred kostolíkom, kde 11.11. chodíme položiť na znak piety veniec červených makov.

Po vzniku 1. Čsl. republiky kúpele odkúpila Revírna bratská pokladnica z Ostravy, po roku 1930 sa začalo stavať – liečebný dom Baník, kúpeľný dom s 2 bazénmi. Dva veľké hotely  Malá a Veľká Fatra postavila Národná banka v rokoch 1935-37.

 

Po októbri 1940 sa kúpele stali majetkom Robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave. Dobudovalo sa jazierko, rybníky, kúpalisko s veľkou reštauráciou. Stavba bola dokončená v roku 1944 a v tom istom roku ju obsadili nemecké vojenské jednotky, ktoré budovu využívali ako nemocničné zariadenie.

 

Rajecké Teplice boli oslobodené 1.5.1945. Vo vojne padlo viacero občanov mesta, ktorí majú pamätník SNP pri Kuneradskom zámku.

Rajecké Teplice sa osamostatnili až v roku 1951, dovtedy tvorili súčasť obce Konská. V roku 1959 získali štatút kúpeľného mesta.

 

Od 1.2.1996 boli Slovenské liečebné kúpele pretransformované na súkromnú akciovú spoločnosť. Hotel Veľká Fatra je zrekonštruovaný  ako aj kúpeľný dom s vonkajšími bazénmi a Malou Fatrou tvoria nový areál kúpeľov AFRODITA, ktorý sa stále buduje.

 

No a v takomto krásnom a historicky bohatom prostredí sa nachádza aj naša ZO JDS, ktorá zakrátko po založení mala 17 členov, v súčasnej dobe ich má vyše 40.

Ako každý začiatok, ani tento náš nebol jednoduchý. Snažili sme sa získať dotáciu od MsÚ na rok 2015, ale nakoľko sme ešte nemali IČO, dotáciu sme dostali až v tomto roku.

No i tak sme sa začali stretávať na členských schôdzkach, spoločných akciách. V lete organizujeme gulášku s chlupatými knedlíkmi na neďalekej mestskej chate Bohúňová. Zorganizovali sme výlety do Poľska, na Floru Olomouc, Agrokomplex Nitra, teraz v auguste na termálne kúpalisko Podhájska.  Zúčastnili sme sa spolu viacerých kultúrnych podujatí, výletov aj pietneho aktu. Aj na jeseň nás čaká bohatý program, návšteva rodného mesta Jána Pavla II., vinobranie, spoločný výlet na Gemer s Úniou žien.  Pomaly a stávame súčasťou mesta.

 

A ešte o jednu príhodu sa chcem s vami podeliť. Ako som už spomínala, hotel Veľká  Fatra, dnes Afrodité bol postavený Národnou bankou, ktorá si v ňom vybudovala aj masívny medený trezor. Pri návšteve hotela sme sa dozvedeli, že počas vojny v ňom boli ukryté korunovačné klenoty českých kráľov.

 

Keď v roku 1938 Hitler rozdelil Čsl. republiku na Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava, protektor Čiech Reinhard Heidrich sa po obsadení Prahy dostal až do Svätováclavskej kaplnky, kde si nechal ukázať korunovačné klenoty, ktoré dal zhotoviť  Karol IV. v roku 1346  na svoju korunováciu za českého kráľa, ktorá bola 2. septembra 1347 v Pražskej katedrále.

Heidrich si korunu nasadil na hlavu nedbajúc na výstrahu – traduje sa, že kto si neprávom nasadí korunu  českých kráľov na hlavu, krátko na to zomrie.

Tak sa aj stalo. Klenoty onedlho tajne odviezli do trezoru Národnej banky v Rajeckých Tepliciach a občan Rajeckých Teplíc, z prímestskej časti Poluvsia – Jozef Gabčík, spáchal atentát na Heidricha ! 

 

To sú tie neuveriteľné súvislosti – korunovačné klenoty – Heidrich – Rajecké Teplice ! O tom vám porozpráva príjemný pán Mišenka z bývalej Veľkej Fatry, teraz už AFRODITÉ, keď tam pôjdete na kávu. Dokonca si môžete pohladiť aj dvere medeného trezoru – vraj kto to urobí, zakrátko zbohatne...

Treba to vyskúšať, v Rajeckých Tepliciach budeme mať  krajský turistický zraz !

 

PhDr. Anna Perkovičová

Predsedníčka ZO JDS

Rajecké Teplice

V R. Tepliciach dňa  25.8.2016